Partner Post Tower Bonn Konferenzraum Business Partnerseiten, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Gegevensbescherming


uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer):

De inhoud van onze pagina's werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan Tourismus NRW e.V echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud:


Als dienstverlener is Tourismus NRW e.V conform § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht,  doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar redenen te zoeken, die duiden op een illegale activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft hierdoor onaangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete inbreuk op een recht mogelijk. Bij het ontdekken van een overeenkomstige schending van een recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de gelinkte pagina's is altijd aansprakelijk voor de inhoud ervan. De gelinkte pagina's worden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke strafbare feiten. Er was op het tijdstip van linken geen herkenbare aanduiding op een illegale inhoud. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina's is echter zonder concrete informatie van een inbreuk op het recht niet redelijk. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht:

De door de exploitant van de pagina gecreëerde inhoud en werk op deze pagina's is onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere manier van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. producent. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé-doeleinden, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet werd samengesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, willen wij u vragen, ons dit mee te delen. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Tourismus NRW e.V. exploiteert deze website in Duitsland. Het Duitse recht is van toepassing op de gebruiksvoorwaarden en alle gerechtelijke aangelegenheden. Mocht er een gerechtelijke procedure tegen Tourismus NRW e.V. worden gevoerd, is de bevoegde rechtelijke instantie Düsseldorf; onafhankelijk van het feit in welk land u zich bevindt of vanuit welk land u de website heeft bezocht.

Bescherming persoonsgegevens:

Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het meedelen van persoonsgebonden gegevens. Voor zover op onze site persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) wordt verzameld, geschiedt dit, voorz over mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overhandigd.

Wij willen u erop attent maken, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt bij deze uitdrukkelijk geweigerd. De exploitant van de pagina's behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button):


Op onze pagina's zijn plugins voor het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook “Like-button” aanklikt terwijl u bent ingelogd met uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's in verbinding brengen met uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken, dat wij als aanbieder van de pagina's geen mededeling over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hieromtrent vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook via http://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wenst, dat Facebook het bezoek aan onze pagina's met uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, dient u zich uit te loggen met uw Facebook-gebruikersaccount.

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van etracker:
Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen via een pseudoniem gebruikersprofielen gecreëerd worden. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van Cookies. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het tijdelijk geheugen van uw internetbrowser van het bezoek aan de pagina worden opgeslagen. De Cookies maken de herkenning van uw internetbrowser mogelijk. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder apart verleende toestemming van de betrokkenen niet ertoe gebruikt, de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens via het gebruik van een pseudoniem bij elkaar gevoegd. Het verzamelen en de opslag van gegevens kan te allen tijde met toekomstige werking worden herroepen.
Uitsluiten van de opslag van gegevens

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics gebruikt zogenoemde “Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende landen voor het Europese economisch gebied eerst ingekort.

Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar gekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van de aan het internet verbonden dienstverleningen ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van de browser-software van uw browser; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet van alle functies op deze websites in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie gegenereerde en de met uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via hierna volgende link browser-plugi te laden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1:

Registratie en doorsturen van informatie:
Met behulp van het Google +1-functievakje kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via het Google +1-functievakje ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie, dat u +1 heeft gegeven voor een inhoud, alsook de informatie over de pagina, waar u was toen u op +1 heeft geklikt, op. Uw +1 kunnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op website en in reclames op het internet worden getoond.
Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om het Google +1-functievakje te kunnen gebruiken, heeft een een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt voor alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of die in het bezit zijn van andere identificerende informatie over u.

Gebruik van de geregistreerde informatie:
Naast de boven genoemde gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie volgens de van toepassing zijnde Google-privacy policy gebruikt. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld publishers, geïnteresseerden of aangesloten websites.

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter:

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de “Re-Tweet”-functie worden de door u bezochte websites in verbinding gebracht met uw Twitter-account en getoond aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgestuurd.

Wij willen u erop attent maken, dat wij als aanbieder van de pagina's geen mededeling over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de Privacy Policy van Twitter via http://twitter.com/privacy

Uw instellingen omtrent de gegevensbescherming bij Twitter kunt u in de account-instellingen via http://twitter.com/account/settings veranderen

Aanbod-database:

Voor de juistheid en volledigheid van prijzen, reistijden en aanbiedingen van derden, die op de website van Tourismus NRW e.V. worden vermeld, inclusief de aangeboden reisaanbiedingen van de aanbod-database, is uitsluitend de desbetreffende aanbieder verantwoordelijk. Tourismus NRW e.V. is noch reisbemiddelaar noch reisorganisator, maar biedt zijn partners en toeristische diensten het internetportaal uitsluitend aan als platform voor de publicatie van het desbetreffende aanbod. Alle informatie is daarom onder voorbehoud.

Houd er alstublieft rekening mee, dat het bij de bemiddeling van een aanbod de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van de aanbieder van kracht zijn. Deze ontvangt u normaal gesproken voor het afsluiten van een reisovereenkomst door het informatie- en boekingsagentschap of de aanbieder zelf. De aanbieder is in het kader van § 651 BGB reisorganisator en dient de hieruit resulterende wettelijke bepalingen in acht te nemen.

Online beslechting van geschillen conform art. 14 lid 1 ODR-VO:
De Europese Commissie stelt een platform voor de online beslechting van geschillen ter beschikking, die u via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.

Verbruikers hebben de mogelijkheid, dit platform van de Commissie voor de beslechting van geschillen te gebruiken.

Rechtswerking van deze disclaimer:

Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit op deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de rechtspositie, blijven de overige delen van dit document onaangetast wat de inhoud en geldigheid betreft.

Bron voor delen van deze pagina: eRecht24.de