©
Post Tower in Bonn: Innenansicht, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Ho­tel im Au­er­bachtal


Bad Laasp­he

Klein. Fijn. In het groen. Ons rus­tig ge­le­gen ho­tel ligt in een zij­dal van het bo­ven­ste Lahn­dal, di­rect aan de rand van het bos en toch niet ver van het cen­trum van Feu­din­gen. Een ide­aal ver­trek­punt voor ont­dek­kings­toch­ten door het aan­trek­ke­lij­ke mid­del­ge­berg­te. Ver­se re­gi­o­na­le keu­ken met ver­se fo­rel­len uit ei­gen vij­vers en wild uit bin­nen­land­se bos­sen even­als sei­zoens­spe­ci­a­li­tei­ten.

Per­soon­lijk. Rus­tig. Uit­no­di­gend. Elk van on­ze nieu­we Com­fort-ka­mers draagt de sig­na­tuur van een an­de­re kun­ste­naar. U vindt be­haag­lij­ke ge­zel­lig­heid in de win­ter­tuin. Fan­tas­ti­sche uit­zich­ten op het ro­man­ti­sche Ils­edal met de Rot­haar­s­teig-rou­te, het Il­se­tal-pad en de Lahn-wan­del­rou­te wach­ten op u.

Kaart van NRW

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Hotel im Auerbachtal«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.