©
De Rothaarsteig, © Sauerland-Tourismus e.V.

Ont­dek on­ze aan­bo­den voor ac­tie­ve va­kan­ties


Zoek & boek nu

Noor­drijn-West­fa­len heeft een uit­ste­kend net­werk aan on­der­schei­den wan­del­rou­tes en fiets­pa­den. Met in­druk­wek­ken­de pa­no­ra­ma's, idyl­li­sche ri­vie­ren en mooie par­ken is er voor elk wat wils. Tal van ac­tie­ve eve­ne­men­ten no­di­gen bo­ven­tien uit om mee te doen. Vind hier je per­fec­te va­kan­tie!

Wan­de­len op de Vi­a­dukt Wan­der­weg

Büren – Tou­ris­tik­zen­tra­le Pa­der­bor­ner Land e.V.

Wan­de­len langs de spoor­weg­ge­schie­de­nis. Voor trein­lief­heb­bers geldt Al­ten­be­ken, aan de poort van het Eg­ge­ge­berg­te, al lang als pa­ra­dijs: steeds meer gas­ten ko­men hier­heen om de spoor­weg­tra­di­tie van de­ze plaats te ont­dek­ken.

lees meer

Wan­del­pad "Ber­gi­scher Weg” tus­sen So­lin­gen, Gräfrath en Al­ten­berg

Solingen – Die Ber­gi­schen Drei - Ber­gis­ches Land Tou­ris­mus Mar­ke­ting e.V.

In 2 etap­pes van elk een dag loopt de Ber­gi­sche Weg door de prach­ti­ge bos­sen en de heer­lij­ke na­tuur van het Ber­gi­sche Land van So­lin­gen Gräfrath naar So­lin­gen Burg (23,3 km) en op de vol­gen­de dag ver­der naar Al­ten­berg (27,6 km). 's Avonds ver­wen­nen je gast­he­ren je met re­gi­o­na­le heer­lijk­he­den, waar­bij je de dag ge­zel­lig af kunt slui­ten.

lees meer

Kei­zers­ple­zier Aken Trier

Prüm – Ei­fel Tou­ris­mus (ET) GmbH

Qua na­tuur heeft de Ky­ll een boel con­trast­rij­ke land­schap­pen in pet­to: na­tuur­lij­ke en stuw­me­ren, de door oer­krach­ten ge­do­mi­neer­de Vul­kaan­ei­fel, boom­gaar­den, in­tens groe­ne ooi­land­schap­pen en de no­di­ge klo­ven en rots­par­tij­en.

lees meer

Wan­del­ge­not aan de Na­tur­steig Sieg

Bonn – Tou­ris­mus & Con­gress GmbH Re­gi­on Bonn / Rhein-Sieg / Ah­r­wei­ler

Over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer in het Ci­ty­ho­tel Ok­to­pus in Sieg­burg, uit­ge­breid ont­bijt in buf­fet­vorm, gra­tis ge­bruik van de Ok­to­pus wa­ter-be­le­ve­nis­we­rel­den

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen