©
Der Altenberger Dom von weitem, © Klaus Stange, www.avttention.de

De Al­ten­ber­ger Dom


In­druk­wek­ken­de kerk in het Ber­gis­ches Land

Een reis in het ver­le­den: De Al­ten­ber­ger Dom staat reeds sinds de 13de eeuw in het Ber­gis­ches Land en is te­gen­woor­dig een cen­trum voor gees­te­lij­ke mu­ziek.

Omringd door groene weiden en bossen steekt aan de westelijke rand van het Bergisches Land een indrukwekkend christelijk gebouw uit: De Altenberger Dom, ook wel bekend als Bergischer Dom, staat reeds sinds de 13de eeuw in de gemeente Odenthal. Het cisterciënzerklooster, waarvan de dom vroeger deel uitmaakte, kan zelfs terug worden gevoerd op het jaar 1133.

En ook tegenwoordig nog heeft het indrukwekkende bouwwerk met gotische stijl een record in handen: Het rond 1400 ontstane Westfenster, dat een afbeelding van het hemelse Jeruzalem toont, is het grootste kerkvenster ten noorden van de Alpen. Afgezien van het prachtige venster is de dom verder eerder eenvoudig gehouden, helemaal volgens de regels van de reformatorische orde van de cisterciënzer.

De door katholieken en protestanten in gelijke mate gebruikte dom heeft zich tegenwoordig ook ontwikkeld tot een centrum voor geestelijke muziek. Meer dan honderd concerten trekken dit jaar talrijke bezoekers aan. En voor iedereen die in geschiedenis geïnteresseerd is, kan in de kerk aan de hand van talrijke graven en grafplaten van de wereldse en geestelijke vorsten veel over de Bergische adel van hertogen en graven evenals over de lange kloostergeschiedenis te weten komen.

Nog meer details ervaren de bezoekers van de Altenberger Dom tijdens een rondleiding door de kerk. Deze worden deels gratis aangeboden op zaterdagen en zondagen. De Altenberger Dom is bovendien ook goed te bereiken door mensen met een lichamelijke beperking en is zodoende ook voor hen een ideaal excursiedoel.

www.altenberger-dom.de

Kaart van NRW

Meer informatie


Nu ontdekken!