Der Altenberger Dom von weitem, © Klaus Stange, www.avttention.de

Al­ten­ber­ger Kul­tur­som­mer in het Ber­gis­ches Land

Mu­ziek ont­moet ar­chi­tec­tuur: De­ze fes­ti­val­zo­mer maakt in­druk met bui­ten­ge­wo­ne lo­ca­ties

Klas­siek, jazz en zelfs lied­jes ge­zon­gen in het Keul­se dia­lect met een bui­ten­ge­wo­ne cou­lis­se: De Al­ten­ber­ger Kul­tur­som­mer com­bi­neert mu­ziek met bouw­kun­di­ge schat­ten zo­als de Al­ten­ber­ger Dom.

Een zomers muziekevenement met een indrukwekkende coulisse vindt jaarlijks plaats in het Rheinisch-Bergische land. De Altenberger Kultursommer in Odenthal heeft zich sinds de première in 2005 ontwikkeld tot een muziekfestival met een toenemende betekenis ook buiten de grenzen van de stad.

Centraal staan hoogwaardige concerten - mooie cantates werden er net zo ten gehore gebracht als liedjes die werden gezongen in het Keulse dialect. Kamerconcerten en jazz-matinees mogen er net zoals klassieke symfonieën van Mozart en Beethoven op enthousiaste luisteraars rekenen. De concerten hebben echter één ding gemeenzaam; dat de inhoud en het karakter betrekking heeft op de desbetreffende locatie rondom de rivier Dhünn. Deze mag men gerust allemaal buitengewoon noemen: De Altenberger Dom maakt deel uit van deze locaties, maar ook het kasteel Strauweiler, de kerk St. Pankratius of de vergaderhal Maria in der Aue, die een fantastisch uitzicht over de bergachtige idylle biedt.

Een highlight van het festival in het Bergisches Land is ook het muziekfeest op kasteel Strauweiler, dat diverse gasten uitgenodigd, ook voor culinair genot zorgt en een mooi vuurwerk als afsluiting heeft. Een openings- en afrondend concert omzomen het festival.

www.altenbergerkultursommer.de