Der Höhlensee in der Dechenhöhle, © Dechenhöhle und Deutsches Höhlenmuseum Iserlohn

Avon­tuur­lijk land­schap in Noor­drijn-West­fa­len

Na­tuur­lijk avon­tuur

Uit­ge­strek­te park­land­schap­pen, waar de blik over de ho­ri­zon dwaal, dicht be­bos­te berg­top­pen, die uit­kij­ken over ri­vie­ren, ra­vijn­ach­ti­ge da­len, die zich rond­om de ka­le rot­sen vlij­en en een oer­woud, dat zijn rijk te­rug her­o­vert; de land­schap­pen van Noor­drijn-West­fa­len bie­den plaats en af­wis­se­ling voor steeds weer nieu­we avon­tu­ren. Voel de ma­gie van de na­tuur en ont­dek, wat er al­le­maal in jouw Noor­drijn-West­fa­len zit!

Avon­tuur­lijk land­schap in Noor­drijn-West­fa­len

Uit­ge­strek­te park­land­schap­pen, waar de blik over de ho­ri­zon dwaal, dicht be­bos­te berg­top­pen, die uit­kij­ken over ri­vie­ren, ra­vijn­ach­ti­ge da­len, die zich rond­om de ka­le rot­sen vlij­en en een oer­woud, dat zijn rijk te­rug her­o­vert; de land­schap­pen van Noor­drijn-West­fa­len bie­den plaats en af­wis­se­ling voor steeds weer nieu­we avon­tu­ren. Voel de ma­gie van de na­tuur en ont­dek, wat er al­le­maal in jouw Noor­drijn-West­fa­len zit!

lees meer

Na­tuur in NRW

Groen, groe­ner, Noor­drijn-West­fa­len: meer dan de helft van het land be­staat uit bos­sen, ri­vie­ren, wei­den en vel­den, de tal­rij­ke na­tuur­par­ken en het Na­ti­o­nal­park Ei­fel be­slaan bij­na 40 pro­cent van het op­per­vlak van de deel­staat. Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

lees meer