©
Kleiner Junge spielt mit Schnecke, © Sauerland Tourismus e.V.

Avon­tuur­lij­ke fau­na in Noor­drijn-West­fa­len


Na­tuur­lijk avon­tuur

Wist jij, dat de meest noor­de­lij­ke fla­min­go-ko­lo­nie ter we­reld in Noor­drijn-West­fa­len broedt? Dat hier de eni­ge wil­de wi­sen­ten in heel West-Eu­ro­pa le­ven? Of dat je hier wil­de gan­zen uit de Arc­tis kunt ob­ser­ve­ren? Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len, waar er nog spra­ke is van een ech­te wil­der­nis. Ga al­leen op weg of sluit je aan bij een ran­ger, die jou laat zien, waar de be­ziens­waar­dig­he­den te vin­den zijn. Ga op een avon­tuur­lij­ke toer in de fau­na, die je ge­ga­ran­deerd niet snel zult ver­ge­ten!

Voor jouw filters kunnen wij helaas geen resultaten vinden.


Verandere jouw zoek/filter a.u.b.