©
Kleiner Junge spielt mit Schnecke, © Sauerland Tourismus e.V.

Avon­tuur­lij­ke fau­na in Noor­drijn-West­fa­len


Na­tuur­lijk avon­tuur

Wist jij, dat de meest noor­de­lij­ke fla­min­go-ko­lo­nie ter we­reld in Noor­drijn-West­fa­len broedt? Dat hier de eni­ge wil­de wi­sen­ten in heel West-Eu­ro­pa le­ven? Of dat je hier wil­de gan­zen uit de Arc­tis kunt ob­ser­ve­ren? Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len, waar er nog spra­ke is van een ech­te wil­der­nis. Ga al­leen op weg of sluit je aan bij een ran­ger, die jou laat zien, waar de be­ziens­waar­dig­he­den te vin­den zijn. Ga op een avon­tuur­lij­ke toer in de fau­na, die je ge­ga­ran­deerd niet snel zult ver­ge­ten!

Na­tuur in NRW

Groen, groe­ner, Noor­drijn-West­fa­len: meer dan de helft van het land be­staat uit bos­sen, ri­vie­ren, wei­den en vel­den, de tal­rij­ke na­tuur­par­ken en het Na­ti­o­nal­park Ei­fel be­slaan bij­na 40 pro­cent van het op­per­vlak van de deel­staat. Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

lees meer