©
Urftseepanorama von oben, © Nationalpark Eifel Fotograf K. Pauly

Avon­tuur­lij­ke wa­ter­we­reld in Noor­drijn-West­fa­len


Na­tuur­lijk avon­tuur

Wa­ter en Noor­drijn-West­fa­len, de één kan niet zon­der de an­der. Hier wordt de ro­man­ti­sche Rijn be­zon­gen of ge­fla­neerd langs de oe­vers van de “West­faal­se zee”. Hier­bij ont­staan steeds weer nieu­we ver­ras­sen­de of be­to­ve­ren­de per­spec­tie­ven; ver van bo­ven op de sky­walk of er mid­den­in, tij­dens een duik in het meer. Ont­dek unie­ke bi­o­to­pen, waar­in ijs­vo­gels en blau­we rei­gers een ha­bi­tat heb­ben ge­von­den, of on­der­zoek de ha­bi­tat wa­ter in het be­le­ve­nis­cen­trum. Het avon­tuur wa­ter wacht op jou!

Voor jouw filters kunnen wij helaas geen resultaten vinden.


Verandere jouw zoek/filter a.u.b.