Urftseepanorama von oben, © Nationalpark Eifel Fotograf K. Pauly

Avon­tuur­lij­ke wa­ter­we­reld in Noor­drijn-West­fa­len

Na­tuur­lijk avon­tuur

Wa­ter en Noor­drijn-West­fa­len, de één kan niet zon­der de an­der. Hier wordt de ro­man­ti­sche Rijn be­zon­gen of ge­fla­neerd langs de oe­vers van de “West­faal­se zee”. Hier­bij ont­staan steeds weer nieu­we ver­ras­sen­de of be­to­ve­ren­de per­spec­tie­ven; ver van bo­ven op de sky­walk of er mid­den­in, tij­dens een duik in het meer. Ont­dek unie­ke bi­o­to­pen, waar­in ijs­vo­gels en blau­we rei­gers een ha­bi­tat heb­ben ge­von­den, of on­der­zoek de ha­bi­tat wa­ter in het be­le­ve­nis­cen­trum. Het avon­tuur wa­ter wacht op jou!

Na­tuur in NRW

Groen, groe­ner, Noor­drijn-West­fa­len: meer dan de helft van het land be­staat uit bos­sen, ri­vie­ren, wei­den en vel­den, de tal­rij­ke na­tuur­par­ken en het Na­ti­o­nal­park Ei­fel be­slaan bij­na 40 pro­cent van het op­per­vlak van de deel­staat. Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

lees meer