©
Bauhaussiedlung Schlieper in Iserlohn, © Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

Bau­haus-wijk Schlie­per


Het woon­com­plex valt te­gen­woor­dig on­der mo­nu­men­ten­zorg

Als voor­beeld voor de bouw­groep in Iser­lo­hn kan de door Wal­ter Gro­pi­us tus­sen 1926 en 1928 ge­bouw­de wijk Des­sau-Tör­ten heb­ben ge­diend, een proef­wijk met ra­ti­o­ne­le bouw­me­tho­des, om be­taal­ba­re woon­ruim­te mo­ge­lijk te ma­ken.

De wijk Schlieper-Block in Iserlohn ontstond in 3 bouwfasen; van 1928 tot 1930, van 1930 tot 1932 en in 1936. Het wooncomplex, dat werd benoemd naar de Schließer-Straße, moest onderdak bieden aan dakloos geworden families. De wijk behoort in Westfalen tot de heel zeldzame bouwgroepen, die zich oriënteren aan de moderne kunst uit de jaren '20 van de 20e eeuw. De architect was Theodor Hennemann. Als voorbeeld diende naar alle waarschijnlijkheid de door Walter Gropius gebouwde wijk Dessau-Törten.  

Van begin af aan was de wijk in Iserlohn een achterstandswijk. In 2010 werd de sloop van de wijk aangevraagd, maar de inwoners van Iserlohn zetten zich in voor het behoud van de wijk. Medio 2011 viel de Schlieper-Block vervolgens onder monumentenzorg en in 2016 werd de wijk gesaneerd. 

Kaart van NRW

Bau­haus in NRW

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

Hohenhof in Hagen, © Simon Erath
©

Ha­gen­se im­pul­sen

Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Tocht door West­fa­len

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius
©

Tocht door het Ruhr­ge­bied

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Tocht door het Rhein­land