©
Kasteel Moyland in Bedburg Hau met brug, © Tourismus NRW e.V.

Top-ten­toon­stel­lin­gen in het Beuys-ju­bi­le­um­jaar


Een kun­ste­naar laat zijn spo­ren na

Joseph Beuys was action kunstenaar, activist en visionair. Hij drukte mee zijn stempel op de kunst van de 20e eeuw. Zijn invloed, relaties en vriendschappen reikten ver, ze trekken vandaag nog creatieve sporen aan.

Op 12 mei zou de man met de hoed 100 jaar oud geworden zijn. Talrijke culturele instellingen in Noordrijn-Westfalen richten in zijn eer tentoonstellingen in die zich ofwel met Beuys‘ controversieel besproken ideeënkosmos bezig houden, zijn “uitgebreide kunstbegrip” belichten of zijn relaties met andere kunstenaars blootleggen. Hierna vinden kunstliefhebbers een selectie van de expo’s die het mogelijk maken om dichter bij de zelfverklaarde sjamaan te komen. Zij maken allemaal deel uit van het jubileumjaar beuys 2021.

©
Het Kurhaus Kleve Museum, © Tourismus NRW e.V.

We­reld­beeld, kunst­be­grip, per­spec­tie­ven


Beuys en de sjamaans, Museum Slot Moyland in Bedburg-Hau

De sjamaanse levenswereld door kunstenaarsogen zien en via de kunst dichter bij de spirituele ideeën komen – dat is vanaf mei in slot Moyland mogelijk. Het huis met ‘s werelds grootste bestand aan Beuys-werken thematiseert in zijn nieuwe tentoonstelling de relatie van de schilder, beeldhouwer en activist met de religieuze media. De expo richt zijn blik op de Euraziatische ruimte en toont in het 100e geboortejaar van Joseph Beuys aan de hand van selecte werken, welk idee de polariserende man met de hoed had van spiritualiteit, transformatie en volmaaktheid.

Duur: 2 mei 2021 tot 19 september 2021
www.moyland.de
 

De onzichtbare sculptuur. Het uitgebreide kunstbegrip volgens Joseph Beuys, werelderfgoed Zollverein in Essen

De creatieve kracht van de kunst kan van de wereld iets beters maken, ze duurzamer en leefbaarder vormgeven. Deze overtuiging deelde Joseph Beuys zijn leven lang. Dat maakt de driedelige tentoonstelling “De onzichtbare sculptuur” op het werelderfgoed Zollverein aan de hand van centrale werken en onuitgegeven materiaal duidelijk. De expo behandelt drie thema’s die voor de werken van de beeldhouwer en action kunstenaar een centrale rol speelden: Democratie, ecologie en creativiteit. Bezoekers kunnen de maatschappelijk-politieke dimensie in het werk van Beuys met behulp van afzonderlijke stukken in de huidige context ontdekken. Ook de link van de visionair met het Ruhrgebied wordt uitgelegd – de plaats van de stichting van beide takken van zijn Vrije Internationale Universiteit.

Duur: 10 mei 2021 tot 26 september 2021
www.zollverein.de
 

Intuïtie! Dimensies van het vroege werk van Joseph Beuys, Kurhaus Klevemuseum (MKK)

Joseph Beuys‘ vroege creatieve jaren waren zowel door twijfel en stagnatie als moed en nieuwe oriëntering gekenmerkt. Ze beïnvloedden de ontwikkeling van zijn kunstenaarspersoonlijkheid die velen vandaag kennen omwille van diens aanzien, opwindende action kunst en bijzondere ideologie. De tentoonstelling “Intuïtie” van het Kurhaus Klevemuseum thematiseert de periode van de terugkeer van de 24-jarige Joseph Beuys na de oorlog naar Kleve waar hij in het huidige museumgebouw een atelier uitbaatte dat eveneens deel van de tentoonstelling uitmaakt. De expo eindigt met het begin van zijn professorschap aan de kunstacademie Düsseldorf in 1961. Ze toont de invloeden die de ontwikkeling van de kunstenaar van “gevoelige traditionalist” tot “visionaire sociale plastische kunstenaar” hebben begunstigd.

Duur: 19 juni 2021 tot 3 oktober 2021
www.museumkurhaus.de
 

Revolutie Beuys, Ostwallmuseum in Dortmunder U

Het tentoonstellingsproject “Revolution Beuys” verzamelt voorwerpen en vragen in een maatschappelijk labo: Een setting uit politieke actie en reactie. Het bespreekt historische, huidige en toekomstige processen van maatschappelijke interactie, activismevormen en mensenbeeldpercepties. Het kijkvenster, een prominente tentoonstellingsruimte van het Ostwallmuseum in Dortmunder U, wordt voor drie maanden een plek voor permanente conferenties en laat bezoekers toe om een kritische discussie te voeren tussen objecten en concepten en de door Beuys aangeraakte thema’s.

Duur: 13 augustus 2021 tot 17 oktober 2021
www.dortmund.de
 

Uit de tijd gescheurd, Von der Heydtmuseum in Wuppertal

Het zijn momenten in de performance kunst van Joseph Beuys van meer dan 20 jaar lang die in een expo door het Von der Heydtmuseum in scene worden gezet. De tentoonstelling “Uit de tijd gescheurd” presenteert opnames van fotografe Ute Klophaus (1940-2010), die het zwaartepunt van haar werk aan Beuys wijdde en de mediatieke acties van de visionair vastlegde. Tijdens haar observaties met de camera werd de 24-uren happening in 1965 – een van de belangrijkste gebeurtenissen van de internationale Fluxus-beweging – voor de uit Wuppertal afkomstige fotografe een sleutelmoment. Waarom kunnen gasten ervaren tijdens hun rondgang door de tentoonstellingshallen van het Wuppertaler Haus.

Duur: 19 september 2021 tot 9 januari 2022
www.von-der-heydt-museum.de
 

 

 

©
Het Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld, © Tourismus NRW e.V.

Ver­bin­din­gen, re­la­ties, vriend­schap­pen


Lehmbruck – Beuys. Alles is sculptuur, Lehmbruckmuseum in Duisburg

Sculptuur bezit de kracht om vormgevend op de gemeenschap in te werken, deze aan te zetten tot verbetering. Daarvan waren Wilhelm Lehmbruck en Joseph Beuys in gelijke mate van overtuigd. Dat wordt de gasten van de nieuwe expo in het Duisburgse Lehmbruckmuseum bijzonder duidelijk wanneer ze vergelijkbare elementen in tegenovergestelde werken van beide kunstenaars herkennen. De tentoonstelling “Lehmbruck – Beuys. Alles is sculptuur” toont hun artistieke verwantschap. Ze maakt duidelijk waarom Beuys in zijn laatste toespraak bij de toekenning van de Wilhelm-Lehmbruck-prijs in 1986 zijn “leraar” met de woorden “Alles is sculptuur, riep mij dit beeld zowaar toe” bedankte.

Duur: 26 juni 2021 tot 1 november 2021
www.lehmbruckmuseum.de
 

Beuys – Lehmbruck. Denken is plastisch, Bundeskunsthalle in Bonn

Wat bepaalde bij Joseph Beuys de beslissing om zijn leven aan de kunst te wijden? Om deze vraag gaat het in de Bundeskunsthalle in Bonn met de tentoonstelling “Beuys – Lembruck. Denken is plastisch”, die een verbindingslijn tussen twee uitzonderlijke karakters trekt. Het huis toont aan de hand van selecte werken van beide kunstenaars, welke betekenis het werk van Wilhelm Lehmbruck voor Joseph Beuys had. De man met de hoed verklaarde in zijn laatste toespraak op 12 januari 1986, die hij bij de toekenning van de Wilhelm-Lehmbruck-prijs hield, hoe bepalend de werken van de bekende Duisburgse beeldhouwer voor zijn ontwikkeling waren.

Duur: 25 juni 2021 tot 1 november 2021
www.bundeskunsthalle.de
 

Beuys & Duchamp. Kunstenaars van de toekomst, Kaiser Wilhelm museum in Krefeld

Tegenstanders, concurrenten of toch eerder sparring partners – welke relatie hebben Joseph Beuys en Marcel Duchamp met elkaar? In de nieuwe tentoonstelling van het Kaiser Wilhelm museum wordt het werk van Joseph Beuys voor het eerst tegenover dat van de frans-amerikaanse schilder en objectkunstenaar gesteld. Beide hebben de kunst van de 20e eeuw op hun manier sterk beïnvloed, maar beroeren elk op hun eigen verschillende manier een veelvoud aan aspecten. De expo toont aan de hand van selecte werken welke dat zijn en waar het toekomstgerichte potentieel van het oeuvre ligt. Dit is de tweede tentoonstelling die het Kaiser Wilhelm museum in het Beuys-jubileumjaar organiseert. Voorheen nodigde het huis bezoekers van 28 maart tot 1 augustus 2021 naar de expo “kunst = mens = creativiteit = vrijheid” uit.

Duur: 8 oktober 2021 tot 16 januari 2022
www.kunstmuseenkrefeld.de