©
Wahner Heide im Winter, © Marc Eickelmann

De Wah­ner Hei­de

Vrije­tijds­pa­ra­dijs en ont­span­nings­plek

Voor de in­wo­ners van Keu­len is de Wah­ner Hei­de een groe­ne ex­cur­sie­be­stem­ming di­rect voor de deur en voor 700 be­dreig­de die­ren- en plan­ten­soor­ten een van hun laat­ste ha­bi­tats.

Voor de inwoners van Keulen is de Wahner Heide een groene vrijetijdslocatie direct voor de poorten van de stad en voor 700 bedreigde dieren- en plantensoorten een van hun laatste habitats. Daardoor is het heidelandschap niet alleen het op twee na grootste natuurreservaat van Noordrijn-Westfalen, maar ook het gebied met de grootste biodiversiteit. De oase, die tot het natuurgebied van de Bergische Heideterrasse behoort en zich uitstrekt over delen van Keulen, van het Bergische Land en de Rhein-Sieg-regio, combineert moerassen, vijvers en duinen, natte en droge weidengebieden, beken en ooibossen. Op het goed aangelegde wegennet kun je zo zeldzame planten zoals de veenorchis, een tere soort orchidee, of de eveneens bedreigde rugstreeppad ontdekken.

Het huidige uitzien heeft de Wahner Heide te danken aan de verscheidene gebruiksdoeleinden. Omdat de heide niet geschikt was voor akkerbouw, lieten de boeren van de omringende dorpen hun grote veekudden erop grazen. Later werden geiten, runderen en schapen verdreven omdat het terrein voor militaire doeleinden werd gebruikt. Slechts één herder liet er aan het einde van de 20ste eeuw nog zijn schapen grazen.

Dieren verzorgen het landschap

Voor het heidelandschap werd dit een probleem. Omdat het kleine aantal dieren niet voldoende konden grazen, kwamen er steeds meer bosjes en bomen bij en verdreven zo de oorspronkelijke flora. Sinds 1993 kwam daar echter verandering in: het gebied moet als heide en zodoende als historisch cultureel landschap behouden blijven. Daaraan werken vooral in het noorden daadkrachtige weidedieren zoals geiten, schapen, ezels en runderen aan mee. Onder hen bevindt zich ook het glanrund, een oud runderras uit het Rijnland. Ook het één of andere exotisch ogende exemplaar kunnen bezoekers op de weiden bewonderen: sinds 2010 grazen ook de Aziatische waterbuffels voor het behoud van de Wahner Heide.

Wie het gebied wil verkennen, is in Rösrath bij de tot informatieportaal omgebouwde Turmhof aan het juiste adres. Hier worden excursies, wandelingen en tentoonstellingen rondom de Wahner Heide aangeboden. Naast de Turmhof zijn er met het Gut Leidenhausen (Keulen-Porz), Burg Wissem (Troisdorf) en het Steinhaus (Bergisch Gladbach) nog drie verdere informatieportalen. Zij bieden niet alleen qua locatie, maar ook qua inhoud een goede toegang tot de Wahner Heide.

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Die Scheuerbachsenke in der Wahner Heide zeichnet sich durch ihre Dünenlandschaft aus, © Bündnis Heideterrasse e.V._
Die alten rheinischen Glenrinder helfen die Heidelandschaft zu erhalten, © Bündnis Heideterrasse e.V.
Weg durch die Wahner Heide, © Marc Eickelmann
Winterstimmung auf der Wahner Heide, © Marc Eickelmann
Wahner Heide im Winter, © Marc Eickelmann
Wahner Heide Blick vom Telegraphenberg, © Heidezentrum Turmhof e.V
Wahner Heide Turmhof, © Heidezentrum Turmhof e.V
Wahner Heide Fliegenbergheide, © Bündnis Heideterrasse e.V.

Meer informatie

Nu ontdekken!

Van de na­tuur le­ren