©
Zwei Radfahrer auf dem Rheinradweg im Siebengebirge , © Tourismus NRW e.V. Dominik Ketz

Fiet­sen langs ri­vie­ren en op trein­tra­jec­ten


Com­for­ta­bel fiet­sen zon­der hel­lin­gen

Fiet­sen moet voor­al één ding zijn: Leuk! En als de rou­tes vlak zijn, is de tocht zeer ont­span­nen en zorgt voor nog meer ple­zier. Fiet­sen zon­der hel­lin­gen gaat in Noor­drijn-West­fa­len het bes­te op één van de ve­le trein­tra­ject-rou­tes of ri­vie­ren­rou­tes. Op uit­ge­ran­geer­de trein­tra­jec­ten of langs de oe­vers van een ri­vier gaat het al­tijd rus­tig recht­uit. Zo wordt de weg het doel!

Biggeblick am Biggesee, © Tourismus NRW e.V.

Ruhr-Sieg-Rad­weg

Ont­dek het Sau­er­land, Sie­ger­land en Wes­ter­wald op voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten

Twee ri­vie­ren en drie re­gi­o's kunt u met de fiets ont­dek­ken, door de Fle­der­maus­tun­nel rij­den en ver­vol­gens de ver­bin­ding aan de Pa­no­ra­ma-Rad­we­ge pak­ken.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Ausblick in die niederrheinische Landschaft, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Rö­mer-Lip­pe-Rou­te

Met de fiets te­rug in het Ro­mein­se ver­le­den

Ge­niet van the­ma-fiets­rou­tes langs de Lip­pe: Van Detmold dwars door het Ruhr­ge­bied tot aan de Nie­der­r­hein be­vin­den de fiet­sers zich op het spoor van het wa­ter of de we­gen van de ou­de Ro­mei­nen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
family trip bij de Sauerlandradring, © Sauerland-Tourismus e.V Foto Stromberg

Sau­er­lan­d­ra­dring

Fiets op ou­de trein­tra­jec­ten door het Sau­er­land

De ou­de trein­tra­jec­ten bren­gen fiet­sers door het land van de 1000 ber­gen. Tal van ex­cur­sie-high­lights wach­ten al naast de rou­te op ac­tie­ve ex­cur­si­o­nis­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Am Niederrhein bieten sich Promenaden zu gemütlichen Radtouren an, © Niederrhein Tourismus GmbH

Rijn­fiets­rou­te

Be­ge­leid de ri­vier

Door ro­man­ti­sche land­schap­pen en Rhei­ni­sche me­tro­po­len: Het in­te­res­sant­ste ge­deel­te van de in to­taal 1.320 ki­lo­me­ter tel­len­de Rijn­fiets­rou­te ("Rhein­rad­weg") loopt door Noor­drijn-West­fa­len.

lees meer
Wupperinsel im Herbstlicht, © Lukas Zecher

Was­ser­quin­tett

Vijf stuw­dam­men op één fiets­rou­te

Men kan het Ber­gis­ches Land pret­tig met de fiets ver­ken­n­nen op de trein­tra­jec­ten, die nau­we­lijks een stei­ging ken­nen. Een bij­zon­der mooie fiets­rou­te is het Was­ser­quin­tett.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
balkantrasse-die-bergischen-drei, © Die Bergischen Drei

Bal­kan­tras­se

In de voet­stap­pen van de Bal­kan­ex­pres

Op com­for­ta­be­le we­gen door het Ber­gis­ches Land: De Bal­kan­tras­se maakt ge­bruik van de vroe­ge­re spoor­we­gen en brengt de fiet­sers naar de vlak­te van de Rijn.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Möhnetal Radweg, © Sabrinity Radwelt

Möh­ne­tal-Rad­weg

Met bij­na geen hel­lin­gen door het Sau­er­land

Met de fiets door het Sau­er­land kost meest­al veel in­span­ning. Zo niet op de Möh­ne­tal-Rad­weg - dank­zij de voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH

Drei-Flüs­se-Tour

Fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt langs Rijn, Ahr en Erft

De­ze fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt ver­bindt niet al­leen de ri­vie­ren Rijn, Ahr en Erft, maar ook gro­te ste­den met his­to­ri­sche dorps­ker­nen en Ro­mein­se ne­der­zet­tin­gen met burch­ten uit de tij­den van de rid­ders.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Die Vennbahn, ein Bahntrassenradweg, führt auch übers Reichensteiner Viadukt, © vennbahn.eu

Ven­n­bahn

Op ou­de trein­tra­jec­ten door drie lan­den

In vroe­ge­re tij­den werd op het trein­tra­ject tus­sen Aken en Luxem­burg ko­len en ij­zer­erts ge­trans­por­teerd. Te­gen­woor­dig kun­nen fiet­sers hier rus­tig en meest­al zon­der hel­lin­gen de buurt ver­ken­nen.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Ont­dek meer fiets­pa­den

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.
©

100 Schlös­ser Rou­te

balkantrasse-die-bergischen-drei, © Die Bergischen Drei
©

Bal­kan­tras­se

Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH
©

Drei-Flüs­se-Tour

Grote fiets Ederauen fietsroute rit, © Reiner Schild
©

Ederauen Rad­weg

Unterwegs im Zwillbrocker Venn, © Münsterland e.V.
©

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Abteigaerten © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter, © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter
©

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Möhnetal Radweg, © Sabrinity Radwelt
©

Möh­ne­tal-Rad­weg

Aussicht Ruhrtalradweg, © RuhrtalRadweg, Dennis Stratmann
©

Ruhr­tal­rad­weg