©
Rheinradweg in NRW, © Tourismus NRW e.V., Dominik Ketz

Aan­trek­ke­lij­ke Fiets­pa­den


Wie op zoek is naar ont­span­ning, hoeft het niet al­tijd ver te zoe­ken.

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.

100 Schlös­ser Rou­te

Op een rou­te van bij­na 1000 km door het ro­man­ti­sche Mün­ster­land

Ro­man­ti­sche burch­ten en in­druk­wek­ken­de he­ren­hui­zen: Fiet­ser be­le­ven op de Mün­ster­land­se 100 Schlös­ser Rou­te de gro­te bouw­kunst in West­fa­len.

lees meer
balkantrasse-die-bergischen-drei, © Die Bergischen Drei

Bal­kan­tras­se

In de voet­stap­pen van de Bal­kan­ex­pres

Op com­for­ta­be­le we­gen door het Ber­gis­ches Land: De Bal­kan­tras­se maakt ge­bruik van de vroe­ge­re spoor­we­gen en brengt de fiet­sers naar de vlak­te van de Rijn.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH

Drei-Flüs­se-Tour

Fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt langs Rijn, Ahr en Erft

De­ze fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt ver­bindt niet al­leen de ri­vie­ren Rijn, Ahr en Erft, maar ook gro­te ste­den met his­to­ri­sche dorps­ker­nen en Ro­mein­se ne­der­zet­tin­gen met burch­ten uit de tij­den van de rid­ders.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Grote fiets Ederauen fietsroute rit, © Reiner Schild

Ederauen Rad­weg

Van de oor­sprong in het Rot­haar­ge­berg­te tot aan de mon­ding

Nie­mand hoeft op de Ederauen-Rad­weg met gro­te stij­gin­gen te re­ke­nen. Daar­om is de­ze rou­te ook zo mooi voor fa­mi­lies en ge­not­fiet­sers.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Unterwegs im Zwillbrocker Venn, © Münsterland e.V.

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Met de fiets dwars door Eu­ro­pa

Unes­co-we­rel­derf­goed, Her­man­ns­denk­mal, fla­mingo's en mooie ste­den zo­als Mün­ster - De Eu­ro­pa­rad­weg R1 ver­bindt ve­le West­faal­se high­lights met el­kaar.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Der Oelchenshammer, der zum LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels gehört, ist die letzte wasserbetriebene Schmiede im Oberbergischen Land., © LVR Industriemuseum

In­du­stri­ë­le cul­tuur in het Rhein­land op de fiets

Fiets­rou­te ver­bindt LVR-in­du­strie­mu­sea

Op de Rad­weg der In­du­strie­museen (fiets­rou­te van de in­du­stri­ë­le mu­sea) kun je je ei­gen pa­pier ma­ken, af­da­len in een tur­bi­ne­kel­der en het toe­la­tings­exa­men af­leg­gen om leer­ling in de ij­zer- en staal­in­du­strie te wor­den.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Abteigaerten © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter, © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Een be­zoek in de tui­nen van Schloss Cor­vey & Co.

Met de fiets de Mid­del­eeuw­se schoon­he­den ont­dek­ken: Te gast in de kloos­ter­tui­nen van Schloss Cor­vey, het Rhe­der Wei­den­pa­lais en an­de­re mys­te­ri­eu­ze plek­ken.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Möhnetal Radweg, © Sabrinity Radwelt

Möh­ne­tal-Rad­weg

Met bij­na geen hel­lin­gen door het Sau­er­land

Met de fiets door het Sau­er­land kost meest­al veel in­span­ning. Zo niet op de Möh­ne­tal-Rad­weg - dank­zij de voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
An der Niederrheinroute gibt es zahlreiche Windmühlen, © Pixabay

Nie­der­r­hein­rou­te

Com­for­ta­be­le we­gen op het plat­te land

Het lang­ste fiets­pa­den­net­werk in Duits­land ligt bij de Nie­der­r­hein: Op de vlak­ke we­gen van de Nie­der­r­hein­rou­te rij­den de fiet­sers com­for­ta­bel op de dij­ken van de rijn en op ge­as­fal­teer­de we­gen.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Aussicht Ruhrtalradweg, © RuhrtalRadweg, Dennis Stratmann

Ruhr­tal­rad­weg

Tus­sen idyl­le en in­du­strie­cul­tuur

In­du­strie­cul­tuur en vak­werkidyl­le, ste­den en na­tuur­be­le­ve­nis­sen: De Ruhr­tal­rad­weg komt op zijn weg van het Sau­er­land naar het Ruhr­ge­bied door ve­le ver­schil­len­de plaat­sen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen