©
Cranger Kermis in Herne, © Stadtmarketing Herne GmbH

Ker­mis en vuur­werk in Noor­drijn-West­fa­len

His­to­ri­sche jaar­mark­ten, vro­lijk ge­kleur­de beel­den in de he­mel, high­tech-at­trac­ties

Al­ler­hei­li­gen­ker­mis in Soest

|No­vem­ber| “Bil­li­ger Ja­kob” (han­de­la­ren met goed­ko­pe goe­de­ren) en “Bul­le­n­au­gen” (ori­gi­ne­le li­keur) in het ou­de cen­trum: De tra­di­ties van de Soes­ter Al­ler­hei­li­gen­ker­mis zijn nog steeds te­rug te vin­den en zor­gen voor bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.

lees meer

Cran­ger ker­mis in Her­ne

|Au­gus­tus| Vroe­ger nog een klei­ne paar­den­markt, te­gen­woor­dig het groot­ste volks­feest in Noor­drijn-West­fa­len: De ker­mis in het hart­je van het Ruhr­ge­bied is met meer dan 500 ex­ploi­tan­ten een jaar­markt die zijn weer­ga niet kent.

lees meer

Haan­er ker­mis

|Sep­tem­ber| Volks­feest-high­light voor fa­mi­lies en graag fees­ten­de be­zoe­kers: Tal van at­trac­ties, waar­on­der et­te­lij­ke spe­ci­aal voor kin­de­ren, li­ve mu­ziek en snack­kraam­pjes wach­ten op gro­te en klei­ne gas­ten

lees meer

Pützchens Markt in Bonn

|Sep­tem­ber| Tra­di­tie en nos­tal­gie ont­moe­ten mo­der­ne ker­mis­tech­niek en span­nen­de at­trac­ties: Meer dan een mil­joen be­zoe­kers ko­men ie­der jaar weer af op Pützchens Markt in Bonn.

lees meer

Rhein in Flam­men

|Mei| Vuur­werk­spek­ta­kel op en langs het wa­ter: Tus­sen Bonn en Linz viert de Rijn een vro­lijk ge­kleurd feest

lees meer

Ont­dek meer eve­ne­men­ten in NRW