Ranger met kind zit , © Tourismus NRW e.V.
Pause im Wald, © Fotograph G.Priske / Nationalparkforstamt Eifel

Van de na­tuur le­ren

Na­tuur­lijk slim

Ijs­vo­gel of vuur­sa­la­man­der, bos­aard­bei en pink­ster­bloem of stuw­dam en druip­steen­grot; in Noor­drijn-West­fa­len vind je na­tuur­lij­ke schoon­he­den in over­vloed. Al­leen al kij­ken is een waar ge­not. Maar nog leu­ker wordt het, als de na­tuur­lij­ke won­de­ren wor­den ont­dekt. Tij­dens een ran­ger­tour of in de wil­der­nis-werk­plaats kun je die­ren en plan­ten nog be­ter be­kij­ken en iets le­ren van de ex­perts. Dus, leer en ont­dek op je ei­gen ma­nier de ge­hei­men van de na­tuur in jouw Noor­drijn-West­fa­len!

Wil­der­nis­bos Vosswin­kel

Door het bos slui­pen en wil­de zwij­nen en das­sen ob­ser­ve­ren of zijn ei­gen slaap­plaats in de wil­der­nis bou­wen - dat al­le­maal is mo­ge­lijk in het wil­der­nis­bos Vosswin­kel.

lees meer

Wi­sent we­reld Witt­gen­stein

Wees te gast bij de rus­ti­ge gi­gan­ten: in de Witt­gen­stei­ner bos­sen kun je de wi­sent in vrije wild­baan ont­moe­ten of heel dicht bij hem ko­men in zijn ver­blijf in de Wi­sent wil­der­nis.

lees meer

Ge­o­park Ruhr­ge­bied

Ont­dek het we­reld­wijd eer­ste ge­o­lo­gi­sche park da­ta zich in een ag­glo­me­raat be­vindt en be­leef in het Ge­o­park Ruhr­ge­biet, wel­ke in­vloed de bo­dem en de ge­steen­te­la­gen op ons le­ven heb­ben!

lees meer

De mo­len van Gym­nich

De wa­ter­mo­len in de Rhein-Erft-re­gio is erg po­pu­lair bij kin­de­ren: knut­se­len, dol­len en ex­pe­ri­men­te­ren is hier een must.

lees meer

De Rie­sel­fel­der in Mün­ster

Een vo­gel­re­ser­vaat in de buurt van de bin­nen­stad? Dat vind je in Mün­ster: in de Rie­sel­fel­den kun je zeld­za­me vo­gel­soor­ten ob­ser­ve­ren en met een mooie wan­de­ling ont­span­nen van het al­le­daag­se le­ven.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen