©
Ranger mit Kind sitzend , © Tourismus NRW e.V.
©
Pause im Wald, © Fotograph G.Priske / Nationalparkforstamt Eifel

Van de na­tuur le­ren


Na­tuur­lijk slim

IJs­vo­gel of vuur­sa­la­man­der, bos­aard­bei en pink­ster­bloem of stuw­dam en druip­steen­grot; in Noor­drijn-West­fa­len vind je na­tuur­lij­ke schoon­he­den in over­vloed. Al­leen al kij­ken is een waar ge­not. Maar nog leu­ker wordt het, als de na­tuur­lij­ke won­de­ren wor­den ont­dekt. Tij­dens een ran­ger­tour of in de wil­der­nis-werk­plaats kun je die­ren en plan­ten nog be­ter be­kij­ken en iets le­ren van de ex­perts. Dus, leer en ont­dek op je ei­gen ma­nier de ge­hei­men van de na­tuur in jouw Noor­drijn-West­fa­len!

Damwild Kolbenhirsche im Wildwald Vosswinkel, © Karl-Heinz Volkmar

Wil­der­nis­bos Vosswin­kel

Door het bos slui­pen en wil­de zwij­nen en das­sen ob­ser­ve­ren of zijn ei­gen slaap­plaats in de wil­der­nis bou­wen - dat al­le­maal is mo­ge­lijk in het wil­der­nis­bos Vosswin­kel.

lees meer
Wisent Welt Bad Berleburg , © Tourismus NRW e.V.

Wi­sent we­reld Witt­gen­stein

Wees te gast bij de rus­ti­ge gi­gan­ten: in de Witt­gen­stei­ner bos­sen kun je de wi­sent in vrije wild­baan ont­moe­ten of heel dicht bij hem ko­men in zijn ver­blijf in de Wi­sent wil­der­nis.

lees meer
Die Wandergruppe unterwegs in der Natur, mit einen Ranger, © Sauerland-Tourismus e.V. /  Foto Tanja Evers

Ran­ger-toe­ren door het Zuid­west­faal­se bos

Laat je de leef­ruim­te in het groot­ste bos­ge­bied van Noor­drijn-West­fa­len uit­leg­gen door de er­va­ren “bo­s­in­ter­preet”: tij­dens de ran­ger-toe­ren neem je een duik in de we­reld van het Zuid­west­faal­se bos.

lees meer
Infotafel am Geostopp Deilbachtal, © GeoPark Ruhrgebiet

Ge­o­park Ruhr­ge­bied

Ont­dek het we­reld­wijd eer­ste ge­o­lo­gi­sche park da­ta zich in een ag­glo­me­raat be­vindt en be­leef in het Ge­o­park Ruhr­ge­biet, wel­ke in­vloed de bo­dem en de ge­steen­te­la­gen op ons le­ven heb­ben!

lees meer
Gymnicher Mühle, © Rhein-Erft-Kreis

De mo­len van Gym­nich

De wa­ter­mo­len in de Rhein-Erft-re­gio is erg po­pu­lair bij kin­de­ren: knut­se­len, dol­len en ex­pe­ri­men­te­ren is hier een must.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen