©
Sauerland Hemer Felsenmeer, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­par­ken

Na­tuur­lijk wild

In Noor­drijn-West­fa­len groeit weer een oer­woud, stro­men de ri­vie­ren vrij door de na­tuur en vor­men hun oe­vers, ke­ren zeld­za­me die­ren zo­als de wi­sent en de wil­de kat weer te­rug. De wil­der­nis ligt hier vaak op slechts een paar stap­pen af­stand en de na­tuur­par­ken van de deel­staat vor­men een groen en ont­span­nend con­trast ten op­zich­te van het brui­sen­de stads­le­ven. In 12 na­tuur­par­ken en een na­ti­o­naal park kun je tot rust ko­men en de oor­spron­ke­lij­ke na­tuur­lij­ke land­schap­pen en de groe­ne schoon­heid van Noor­drijn-We­sta­len ont­dek­ken.

De Rie­sel­fel­der in Mün­ster

Een vo­gel­re­ser­vaat in de buurt van de bin­nen­stad? Dat vind je in Mün­ster: in de Rie­sel­fel­den kun je zeld­za­me vo­gel­soor­ten ob­ser­ve­ren en met een mooie wan­de­ling ont­span­nen van het al­le­daag­se le­ven.

lees meer
Nina Braun Ranger Nationalpark Eifel Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.