©
Bahnreise Ruhr, © DB AG/Maximilian Lautenschläger

Ruhr­tal­Rad­weg - over­een­stem­ming van na­tuur en cul­tuur


Ruhr Tou­ris­mus GmbH

2 over­nach­tin­gen in­clu­sief ont­bijt in een Ruhr­tal­Rad­weg-part­ner­ho­tel, toe­gang tot het LWL-In­du­strie­mu­se­um Hen­richs­h­üt­te Hat­tin­gen


Kaart van NRW

1e dag Schwer­te - Wit­ten (ca. 30 km)

Ei­gen ver­voer naar Schwer­te. Wan­de­ling door het his­to­ri­sche ou­de cen­trum. Wie van pit­tig houdt, kan een pau­ze in­las­sen bij de Schwer­ter Senf­m­ühle (mos­terd­pro­duc­tie). Op weg naar de eer­ste etap­pe­fi­nish in Wit­ten ont­dek je en­ke­le be­lang­rij­ke mo­nu­men­ten van het Ruhr­ge­bied - tus­sen Dort­mund en Ha­gen staat de ru­ï­ne Ho­hen­sy­burg, in Her­dec­ke fiets je voor­bij aan het spoor­vi­a­duct en in het LWL-In­du­strie­mu­se­um Ze­che Nach­ti­gall (mijn) in Wit­ten be­leef je de mijn­bouw­cul­tuur uit de 19e eeuw.

2e dag: Wit­ten - Es­sen-Kett­wig (ca. 55 km)

Na een kort uit­stap­je naar het idyl­li­sche Mut­ten­tal gaat het ver­der op de Ruhr­tal­Rad­weg rich­ting Hat­tin­gen. Voor­dat je het LWL-In­du­strie­mu­se­um Hen­richs­h­üt­te Hat­tin­gen be­zoekt, één van de high­lights van de in­du­stri­ë­le cul­tuur, no­digt het on­der mo­nu­men­ten­zorg staan­de ou­de cen­trum van Hat­tin­gen uit, hier een lek­ker twee­de ont­bij­tje te nut­ti­gen. Ver­der op de Ruhr­tal­Rad­weg is een om­me­tje naar het Ei­sen­bahn­mu­se­um (trein­mu­se­um) in Bochum-Dahl­hau­sen of een om­me­tje naar de Krupp-wijk Mar­ga­re­then­höhe in Es­sen een ech­te aan­ra­der.

3e dag: Es­sen - Duis­burg (ca. 25 km)

Het laat­ste etap­pe­doel van je toer be­reik je heel ont­span­nen. Na een wan­de­ling door het mooie ou­de cen­trum van Es­sen-Ket­ti­wig fiets je rich­ting Mühl­heim an der Ruhr. Hier is het mid­del­eeuw­se kas­teel Schloss Broich een ech­te aan­ra­der. Je hebt je doel be­reikt, als je de ca. 25 me­ter ho­ge sculp­tuur “Rheino­ran­ge” aan de mon­ding van de Ruhr kunt her­ken­nen.

Gun je ter ge­le­gen­heid van het ein­de van de toer een koel drank­je op cul­tuur- en gas­tro­no­mie­mijl van de bin­nen­ha­ven van Duis­burg en sluit de dag heer­lijk ont­span­nen af.

Ge­vraagd pro­fiel: Ge­nots­fiets­toer, ge­mid­del­de con­di­tie, 25 - 55 km per dag

Fa­ci­li­tei­ten

  • 2 over­nach­tin­gen in­clu­sief ont­bijt in een Ruhr­tal­Rad­weg-part­ner­ho­tel
  • Toe­gang tot het LWL-In­du­strie­mu­se­um Hen­richs­h­üt­te Hat­tin­gen
  • Ruhr­tal­rad­weg com­pac­te spi­raal­blok
  • In­for­ma­tie­ma­te­ri­aal

 


DATA & PRIJZEN


Meer informatie

Reisperiode

01.01.2018 - 31.12.2020

Duur in dagen

3

Prijzen

Per persoon in een tweepersoonskamer vanaf EUR 134,00

Extra's op aanvraag: transfer van de bagage, huurfiets, nacht verlenging in Duisburg

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

RuhrtalRadweg entdecken, © Ruhr Tourismus GmbH

Meer informatie


Nu ontdekken!

Ont­dek meer fiets­pa­den

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.
©

100 Schlös­ser Rou­te

balkantrasse-die-bergischen-drei, © Die Bergischen Drei
©

Bal­kan­tras­se

Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH
©

Drei-Flüs­se-Tour

Abteigaerten © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter, © I. Jansen Kulturland Kreis Hoexter
©

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Pauze waterkant in de Möhnetal, © Sauerland Tourismus Stratmann
©

Möh­ne­tal-Rad­weg

Aussicht Ruhrtalradweg, © RuhrtalRadweg, Dennis Stratmann
©

Ruhr­tal­rad­weg