Eifel Nationalpark Kind schaut durch Fernglas mit Ranger, © Tourismus NRW e.V.

Re­gi­o­na­le tips voor ge­zin­nen

Ex­cur­sie­tips voor ge­zin­nen in el­ke re­gio

Heeft u al een be­stem­ming op het oog, maar nog geen ge­schik­te ex­cur­sie ge­von­den? Laat u in­spi­re­ren door on­ze ge­zinstips, want elk van de 12 NRW-re­gi­o's biedt ple­zier voor het he­le ge­zin.

Meer fa­mi­letips...