©
Urfttalsperre in der Eifel, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten

Laat je in­spi­re­ren!

Hier vind je de bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips in Noor­drijn-West­fa­len.

Aken klas­siek

Aachen – aachen tou­rist ser­vi­ce e. v.

Som­mi­gen zeg­gen dat het bij­zon­de­re van Aken zijn lig­ging op het drie­lan­den­punt Duits­land - Ne­der­land - Bel­gië is. An­de­ren vin­den dat het de dom van Aken is die zo veel be­zoe­kers naar de stad lokt. Wij zeg­gen dat het al­le­bei is – en nog veel meer. Laat je in­spi­re­ren door een stad met een span­nen­de ge­schie­de­nis en een pul­se­rend le­ven!

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen