©
Urfttalsperre in der Eifel, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten


Laat je in­spi­re­ren!

Hier vind je de bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips in Noor­drijn-West­fa­len.

Müngstener brug, © Holger Piwowarvanaf 319,00 €

Wan­del­pad "Ber­gi­scher Weg” tus­sen So­lin­gen, Gräfrath en Al­ten­berg

Solingen – Die Ber­gi­schen Drei - Ber­gis­ches Land Tou­ris­mus Mar­ke­ting e.V.

In 2 etap­pes van elk een dag loopt de Ber­gi­sche Weg door de prach­ti­ge bos­sen en de heer­lij­ke na­tuur van het Ber­gi­sche Land van So­lin­gen Gräfrath naar So­lin­gen Burg (23,3 km) en op de vol­gen­de dag ver­der naar Al­ten­berg (27,6 km). 's Avonds ver­wen­nen je gast­he­ren je met re­gi­o­na­le heer­lijk­he­den, waar­bij je de dag ge­zel­lig af kunt slui­ten.

lees meer
Aachen bei Nacht, © aachen tourist service e.V.vanaf 125,00 €

Aken klas­siek

Aachen – aachen tou­rist ser­vi­ce e. v.

Som­mi­gen zeg­gen dat het bij­zon­de­re van Aken zijn lig­ging op het drie­lan­den­punt Duits­land - Ne­der­land - Bel­gië is. An­de­ren vin­den dat het de dom van Aken is die zo veel be­zoe­kers naar de stad lokt. Wij zeg­gen dat het al­le­bei is – en nog veel meer. Laat je in­spi­re­ren door een stad met een span­nen­de ge­schie­de­nis en een pul­se­rend le­ven!

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen