©
Urfttalsperre in der Eifel, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten


Laat je in­spi­re­ren!

Hier vind je de bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips in Noor­drijn-West­fa­len.

Wan­del­ge­not aan de Na­tur­steig Sieg

Bonn – Tou­ris­mus & Con­gress GmbH Re­gi­on Bonn / Rhein-Sieg / Ah­r­wei­ler

Over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer in het Ci­ty­ho­tel Ok­to­pus in Sieg­burg, uit­ge­breid ont­bijt in buf­fet­vorm, gra­tis ge­bruik van de Ok­to­pus wa­ter-be­le­ve­nis­we­rel­den

lees meer

Wan­del­pad "Ber­gi­scher Weg” tus­sen So­lin­gen, Gräfrath en Al­ten­berg

Solingen – Die Ber­gi­schen Drei - Ber­gis­ches Land Tou­ris­mus Mar­ke­ting e.V.

In 2 etap­pes van elk een dag loopt de Ber­gi­sche Weg door de prach­ti­ge bos­sen en de heer­lij­ke na­tuur van het Ber­gi­sche Land van So­lin­gen Gräfrath naar So­lin­gen Burg (23,3 km) en op de vol­gen­de dag ver­der naar Al­ten­berg (27,6 km). 's Avonds ver­wen­nen je gast­he­ren je met re­gi­o­na­le heer­lijk­he­den, waar­bij je de dag ge­zel­lig af kunt slui­ten.

lees meer