©
Schloss Dyck in Jüchen, © Tourismus NRW e.V.

Rijn­fiets­rou­te Fly­er Eu­ro­ve­lo


Van de Al­pen tot aan de Noord­zee loopt de Rijn­fiets­rou­te dwars door Eu­ro­pa - en dwars door Noor­drijn-West­fa­len. De rou­te voert door af­wis­se­len­de land­schap­pen en langs brui­sen­de ste­den als Keu­len, Düs­sel­dorf en Duis­burg. Al­tijd langs de Rijn.

Van de Alpen tot aan de Noordzee loopt de Rijnfietsroute dwars door Europa - en dwars door Noordrijn-Westfalen. De route voert door afwisselende landschappen en langs bruisende steden als Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Altijd langs de Rijn.