Wipperkotten Solingen, © Tourismus NRW e.V.

Fol­klo­re & tra­di­tie

His­to­ri­sche plaat­sen, tra­di­ti­o­ne­le heer­lijk­he­den en ge­vier­de fol­klo­re

In Noor­drijn-West­fa­len kan de cul­tuur te­rug­blik­ken op een lan­ge tra­di­tie: op voor­ma­li­ge in­du­strie­ter­rei­nen, in his­to­ri­sche vak­werk­dorp­jes en voor­al tij­dens car­na­val kun je de ver­schil­len­de tra­di­ties be­le­ven.

Tech­niek, die rolt en rijdt

Hier is een tijd­reis niet ge­woon een slo­gan: In Noor­drijn-West­fa­len zijn tal van his­to­ri­sche ori­gi­ne­le ba­nen nog al­tijd in ge­bruik en no­di­gen uit, een klein uit­stap­je te ma­ken. Stap in en voel je als een pas­sa­gier van lang ver­ga­ne tij­den!

lees meer

Mu­sea om aan te ra­ken en mee te doen

Ont­dek op au­then­tie­ke plek­ken de in­druk­wek­ken­de ge­schie­de­nis van Noor­drijn-West­fa­len. De mu­sea van zo­wel het Land­schafts­ver­band Rhein­land als­ook van het Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lip­pe en tal van an­de­ren no­di­gen je uit, din­gen aan te ra­ken en mee te doen!

lees meer

Ge­hei­me tips voor...

Rheinradweg NRW, © Tourismus NRW e.V., Ralph Sondermann

Uit­stap­jes langs de Rijn

lees meer
Eifelblick Eugenienstein , © Tourismus NRW e.V.

Na­tuurfans

lees meer
Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

lees meer
An jedem 1. Freitag im Monat ist "Doggy Day" im Neanderthal Museum., © Neanderthal Museum

Uit­stap­jes met de hond

lees meer
Baumhaus V-Hotel, Bonn, © V-Hotel

Bui­ten­ge­wo­ne ac­com­mo­da­ties

lees meer
Eifelblick Hirschley Heimbach , © Tourismus NRW e.V.

Mi­cro-avon­tuur: Spon­taan va­kan­tie om de hoek

lees meer