©
Rothaatsteig-Ranger blickt auf das Sauerland , © Tourismus NRW

Top wan­del­rou­tes


bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips

Be­groet Her­r­mann, de be­roem­de lei­der van de Ger­ma­nen, of be­zoek wil­de bi­zons in hun na­tuur­lij­ke leef­om­ge­ving – de top wan­del­rou­tes van Noor­drijn-West­fa­len ma­ken van wan­de­len een be­le­ve­nis. Zelfs de kin­de­ren wil­len maar al te graag mee.

Paradijs voor wandelaars, © Archiv Eifel Tourismus

Ei­fel­steig

In het Na­ti­o­nal­park Ei­fel wordt het wan­de­len een wa­re na­tuur­be­le­ve­nis

Met zijn on­ge­rep­te we­gen, stuw­me­ren, da­len en vlak­tes is de Ei­fel­steig een waar pa­ra­dijs voor wan­de­laars.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Bergischer Weg, © Das Bergische gGmbH

Ber­gi­scher Weg

Wan­de­len van het Ruhr­ge­bied tot aan de Dra­chen­fels aan de Rijn

Op dit wan­del­pad loopt u één keer dwars door het Ber­gis­ches Land. Dat kost wel­is­waar moei­te, maar daar­voor kan de Ber­gi­scher Weg ook veel af­wis­se­ling bie­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Wandelen op de Neanderland-Steig, © Kreis Mettmann Martina Chardin

Ne­an­der­land Steig

De mooi­ste mo­ge­lijk­heid om het dis­trict Mett­mann te ver­ken­nen

De Ne­an­der­land-Steig is de mooi­ste mo­ge­lijk­heid, het dis­trict Mett­mann te le­ren ken­nen - idyl­li­sche na­tuur en pit­to­res­ke dorps­ker­nen in­be­gre­pen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
breuk bij de Ahrsteig, © www.ahrtal.de

Ah­r­steig

Één naam, twee pa­den: een wan­del­pad ver­bindt de Ei­fel met de Rijn

Met zijn 90 ki­lo­me­ter be­hoort de Ah­r­steig tot de kor­te­re wan­del­we­gen. Maar qua af­wis­se­ling doet hij niet on­der voor de an­de­re wan­del­pa­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Blick vom Hermannsdenkmal, © Teutoburger Wald Tourismus - OWL GmbH

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Hängebrücke bei Kühhude am Rothaarsteig, © Rothaarsteigverein e.V. Björn Hänssler

Rot­haar­s­teig

Voor na­tuur­vrien­den en be­le­ve­nis-wan­de­laars

Één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen we­gen in Eu­ro­pa scoort met 154 ki­lo­me­ter wan­del­rou­te, het “Ky­rill-pad” een een jaar­lijk­se ma­ra­thon.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Natursteig Sieg -  uitzicht van top, © RadRegionRheinland e.V.

Na­tur­steig Sieg

Een­za­me na­tuur en heer­lij­ke uit­zich­ten

Ge­heim­zin­ni­ge we­gen bren­gen de wan­de­laars op de Na­tur­steig Sieg naar burch­ten en kloos­ters, door idyl­li­sche dor­pen en steeds weer te­rug naar de Sieg.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Auf Rangertouren lernen Wanderer viel Wissenswertes über die Natur in der Eifel, © NationalparkEifel

Wild­nistrail

Avon­tuur­lijk door het Na­ti­o­nal­park Ei­fel

De Wild­nistrail brengt wan­de­laars op een tra­ject van 85 ki­lo­me­ter door de on­ge­rep­te na­tuur van het Na­ti­o­nal­park Ei­fel.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer