©
Header Tiger & Turtle Duisburg , © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Uniek & Spe­ci­aal

In­si­der­tips en bij­zon­de­re lo­ca­ties

Wist jij dat je in Noor­drijn-West­fa­len in een boom­huis kunt over­nach­ten, in een voor­ma­li­ge kerk kunt di­ne­ren of op een be­wan­del­ba­re acht­baan kunt wan­de­len? Klik door on­ze in­si­der-tips voor unie­ke be­le­ve­nis­sen en heel bij­zon­de­re lo­ca­ties en laat je ver­ras­sen, wat je al­le­maal kunt ont­dek­ken in jouw Noor­drijn-West­fa­len.