Header Tiger & Turtle Duisburg , © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Uniek & Spe­ci­aal

In­si­der­tips en bij­zon­de­re lo­ca­ties

Wist jij dat je in Noor­drijn-West­fa­len in een boom­huis kunt over­nach­ten, in een voor­ma­li­ge kerk kunt di­ne­ren of op een be­wan­del­ba­re acht­baan kunt wan­de­len? Klik door on­ze in­si­der-tips voor unie­ke be­le­ve­nis­sen en heel bij­zon­de­re lo­ca­ties en laat je ver­ras­sen, wat je al­le­maal kunt ont­dek­ken in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

Imke Feist Stadtfrüchtchen, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Sto­ries uit NRW

lees meer
Zeche Zollverein bei Nacht., © Jochen Schlutius, Ruhr Tourismus

Bij­zon­de­re Fo­to­spots in NRW

lees meer
Baumhaus V-Hotel, Bonn, © V-Hotel

Bui­ten­ge­wo­ne ac­com­mo­da­ties

lees meer
Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

lees meer
Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

360°-unes­co-pa­no­ra­mas

lees meer
Bierkrans met Kölsch, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Bier­spe­ci­a­li­tei­ten

lees meer
Ruhrtalbahn Dampfzug, © Herbede, Roel

Ge­woon­ten en tra­di­ties in NRW

lees meer