©
Aussicht in den Park, © Forum Oelde

Het Vier-Jah­res­zei­ten-Park Oel­de


Een reis­je voor de fa­mi­lie met boom­hui­zen, hang­brug­gen en een kin­der­mu­se­um

Het Vier-Jah­res­zei­ten-Park in het Mün­ster­land is voor­al bij fa­mi­lies met kin­de­ren zeer in trek. Want hier valt niet voor niets het he­le jaar wat te be­le­ven.

Voor de Landesgartenschau 2001 maakten de organisatoren van het bescheiden stadpark het Vier-Jahreszeiten-Park en zorgden ervoor, dat Oelde ook vandaag nog een park heeft, dat vooral in trek is bij families met kinderen.

Niet alleen in de zomer is het er druk: Normale parken vieren hoogstens één keer per jaar een zomerfeest. Maar het Vier-Jahreszeiten-Park heeft een geschikt familiefeest voor ieder seizoen in petto. Of het nu om de lente gaat met zijn ontwakende natuur, de zomer met zijn goochelaars en artiesten, de herfst met de Wereld Kinderdag of op de schaatsen voor een koud ijsplezier - hier valt altijd iets te beleven.

Dat geldt ook voor het weer: Als de zon schijnt bewegen de kinderen en soms ook wel de ouders, van de hangbruggen en de groene kruinen van boomhuis naar boomhuis en spelen op de speelburcht of in het openlucht zwembad. Als het weer wat slechter is, kunnen de kids in het kindermuseum Klipp Klapp gelijk de oorzaak van de grijze lucht te weten komen: Naast de thema's water en granen, houdt het meedoe-museum voor families zich ook bezig met wolken, wind en weer.

Reeds vanaf de A2 maken grote kleurige blokken met motieven van de kunstenaar Otmar Alt als landmerken erop attent, dat er achter de volgende afrit een bijzonder tuinparadijs schuil gaat. De vrolijke kleur- en vormtaal van de kunstenaar vindt men terug in het hele park: Een jolige groep sculpturen begroet de bezoeker gelijk aan de ingang en zelfs de picknick-huisjes werden vormgegeven door Alt.

De bamboeplanten op de Museninsel (muze-eiland), waar zich ook enkele volières met exotische vogels bevinden, zijn zeer mooi. Het hele park is verbonden door een 2,5 kilometer lange promenade. Van de ossenweide loopt hij verder via de belevenisboerderij, van het bospodium tot en met de rozentuin en verder door tot het centrum van het beschouwelijke centrum van Oelde.


Openingstijden:
dagelijks van 10.00 - 18.00 uur

www.oelde.com/vier-jahreszeiten-park

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Cafe Ulithi am Mühlensee, © Forum Oelde
Aussicht in den Park, © Forum Oelde
Die Floßfähre für die Kinder, © Forum Oelde
Das Kinderbecken im Freibad, © Forum Oelde
Kinder spielen am Wasserspielplatz, © Forum Oelde

Be­ziens­waar­dig­he­den Mün­ster­land

Sluiten
Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd.

lees meer
LWL-Museum für Naturkunde, Riesenammonit, © LWL/Oblonczyk

LWL-Mu­se­um für Na­tur­kun­de in Mün­ster

Van pre­his­to­ri­sche le­vens­vor­men, hui­di­ge bi­o­di­ver­si­teit en be­dreig­de dier­soor­ten

Twee vas­te ten­toon­stel­lin­gen en re­gel­ma­ti­ge spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen bie­den een kijk­je in de flo­ra en fau­na. In­druk­wek­ken­de ske­let­ten, mo­del­len en pre­pa­ra­ten staan klaar. Het pla­ne­ta­ri­um heeft shows voor ster­ren­kij­kers en fans van uni­ver­sum in de aan­bie­ding.

lees meer
Galerie im Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Joachim Busch

Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so in Mün­ster

Het eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land

Het Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so Mün­ster is het eer­ste en eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land. In het on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de ge­bouw in het ou­de cen­trum zijn meer dan 800 li­tho­gra­fie­ën van Pi­cas­so te vin­den en in zijn ver­bin­ding is het een unie­ke ver­za­me­ling we­reld­wijd.

lees meer
Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de

Slot An­holt

Een wa­ter­kas­teel in het Mün­ster­land

Het kas­teel is één van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. Bin­nen in het kas­teel treft men fan­tas­ti­sche kunst aan; bui­ten is een wan­de­ling door het ba­rok­ke park een ech­te aan­ra­der.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Mün­ster­land

Sluiten
Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.

100 Schlös­ser Rou­te

Op een rou­te van bij­na 1000 km door het ro­man­ti­sche Mün­ster­land

Ro­man­ti­sche burch­ten en in­druk­wek­ken­de he­ren­hui­zen: Fiet­ser be­le­ven op de Mün­ster­land­se 100 Schlös­ser Rou­te de gro­te bouw­kunst in West­fa­len.

lees meer
Unterwegs im Zwillbrocker Venn, © Münsterland e.V.

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Met de fiets dwars door Eu­ro­pa

Unes­co-we­rel­derf­goed, Her­man­ns­denk­mal, fla­mingo's en mooie ste­den zo­als Mün­ster - De Eu­ro­pa­rad­weg R1 ver­bindt ve­le West­faal­se high­lights met el­kaar.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Blick vom Hermannsdenkmal, © Teutoburger Wald Tourismus - OWL GmbH

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Kleine Dörfer liegen auf dem Weg, © Uwe Völkner - Fotoagentur FOX

Op weg naar de apos­tel Ja­ko­bus

Op his­to­ri­sche pel­grims­rou­tes door het Mün­ster­land

Reeds eeu­wen ge­le­den door­kruis­ten be­de­vaart­gan­gers op hun weg naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la het hui­di­ge Noor­drijn-West­fa­len. Één van de his­to­ri­sche rou­tes loopt door het Mün­ster­land.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Idyllische Parks bieten sich auf dem Töddenland-Radweg für Pausen an, © Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Töd­den­land-Rad­weg

Be­leef de ge­schie­de­nis op de Töd­den­land-Rad­weg

Een fiets­rou­te voor ie­der­een die ge­ïn­te­res­see­rd is in ge­schie­de­nis: De­ze rond lo­pen­de rou­te gaat in de voet­stap­pen van de West­faal­se koop­lie­den uit de 17de en 18de eeuw.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
Der Aasee in Münster, © Ralf Emmerich / Münster Marketing

Ont­span­nen fiet­sen in het Mün­ster­land

Met de fiets op weg op “Pätt­kes” en in ruit­jes

Fiet­sen vol­gens de ge­tal­len in het Mün­ster­land: Het veel­al vlak­ke fiets­pa­den­net­werk weet te over­tui­gen met een­vou­di­ge be­weg­wij­ze­ring, gas­tro­no­mi­sche ver­zor­ging en tal van be­ziens­waar­dig­he­den.

lees meer

Meer informatie


Nu ontdekken!