Schloss Nordkirchen Parklandschaft © Münsterland e.V.

Pa­leis Nord­kir­chen


Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd.

Het pa­leis Nord­kir­chen in het dis­trict Coe­sfeld in het Mün­ster­land is één van de be­lang­rijk­ste pa­lei­zen in Noor­drijn-West­fa­len en de groot­ste wa­ter­burcht in West­fa­len. Van­we­ge zijn bouw­kun­di­ge af­me­tin­gen en de ba­rok­ke vorm­ge­ving, maar ook van­we­ge de in­druk­wek­ken­de land­schaps- en tuin­kunst van de aan­gren­zen­de pa­leis­tuin, wordt het pa­leis Nord­kir­chen ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd. Pa­leis en park wer­den ge­pland door de West­faal­se ba­rok-bouw­mees­ter Jo­hann Con­rad Sch­laun. Het pa­leis­ge­bouw zelf met zijn prach­ti­ge za­len en de hoog­ba­rok­ke pa­leis­ka­pel met kost­baar stuc­werk, pla­fond­schil­de­rin­gen en hout­ver­sie­rin­gen kun­nen op zon­dag en feest­da­gen wor­den be­zich­tigd tij­dens de rond­lei­din­gen die ie­der uur wor­den aan­ge­bo­den.

De pa­leis­tuin be­hoort tot de mooi­ste tui­nen in Eu­ro­pa. Tal­rij­ke be­roem­de tuin­kun­ste­naars heb­ben sinds de bouw van het pa­leis in de 18de eeuw door vorst­bis­schop Frie­d­rich Chris­ti­an von Mün­ster uit het hui­ze Plet­ten­berg-Len­hau­sen mee­ge­werkt aan de vorm­ge­ving van de tuin. En­ke­le de­len van het pa­leispark zijn ont­staan vol­gens een voor­beeld van de En­gel­se land­schaps­tui­nen, an­de­re de­len daar­en­te­gen wer­den in de loop der tijd weer te­rug ge­bracht in “ba­rok­ke staat”. De pa­leis­tuin fas­ci­neert ook van­daag de dag nog door de bij­zon­de­re ga­zon- en bro­de­rie par­ter­res, door mooi ge­vorm­de bo­men en tal van sculp­tu­ren in het park, maar ook door de la­nen en stam­men. Unes­co heeft ver­klaard dat het pa­leis Nord­kir­chen met zijn be­lang­rij­ke tuin als “Com­pleet kunst­werk van in­ter­na­ti­o­na­le rang” be­schermd moet wor­den.

Ope­nings­tij­den:
Het park is het he­le jaar ge­o­pend
Het pa­leis kan al­leen in het ka­der van een rond­lei­ding wor­den be­zich­tigd

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
Das Schloss Nordkirchen mit einer alten Statue, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.
Beim Spaziergang treffen Besucher auf Statuen und Skulpturen, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
Von oben betrachtet wird der Schlossgarten zu einem Kunstwerk, © Münsterland e.V.
Zahlreiche Skulpturen säumen den Nordkirchener Schlossgarten, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Schloss Nordkirchen«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.