©
Post Tower in Bonn: Innenansicht, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Ge­ge­vens­be­scher­ming


uit­slui­ting van aan­spra­ke­lijk­heid (dis­clai­mer):

November 2019

De inhoud van onze pagina's werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan Tourismus NRW e.V echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bescherming persoonsgegevens:

De informatie omtrent de gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens door:
Verantwoordelijke: Tourismus NRW e.V. (gerechtigde vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur: Dr. Achim Schloemer; Bedrijfsleiding: Dr. Heike Döll-König) [hierna: Tourismus NRW e.V.], Völklinger Str. 4, D-40219 Düsseldorf, Duitsland, E-mail: info@nrw-tourismus.de, Telefoon: +49 211 91320-500 Fax: +49 0211 91320-555

Toezichthouder voor gegevensbescherming:
AUREX GmbH, Thomas Bilinder
datenschutz@aurex.de

Voor zover op onze site persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) wordt verzameld, geschiedt dit, voorz over mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overhandigd.

Wij willen u erop attent maken, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt bij deze uitdrukkelijk geweigerd. De exploitant van de pagina's behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

Rechten van de gebruiker en betrokkenen

Met oog op de nog nader te beschrijven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • op bevestiging, of persoonsgegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op meer informatie over de gegevensverwerking evenals op kopieën van de gegevens (in overeenstemming met artikel 15 van de AVG);
  • op correctie of aanvulling van niet correcte resp. onvolledige gegevens (in overeenstemming met artikel 16 van de AVG);
  • op directe verwijdering van de hem betreffende gegevens (in overeenstemming met artikel 17 van de AVG), of als alternatief, voor zover een verdere verwerking volgens artikel 17 lid 3 van de AVG noodzakelijk is, op beperking van de verwerking volgens advies van artikel 18 van de AVG;
  • op behoud van de hem betreffende en door hem ter beschikking gestelde gegevens en op overdracht van deze gegevens aan andere aanbieders/verantwoordelijken (volgens artikel 20 van de AVG);
  • op een klacht bij het toezichthoudende instantie, voor zover hij van mening is, dat hem betreffende gegevens door de aanbieder buiten de regels van de gegevensbescherming om worden verwerkt (zie ook artikel 77 van de AVG).

Bovendien is de aanbieder ertoe verplicht, alle ontvangers, die gegevens van de aanbieder hebben ontvangen, te informeren over een eventuele correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van verwerking op basis van artikel 16, 17 lid 1, 18 van de AVG. Deze verplichting bestaat echter niet, voor zover deze mededeling onmogelijk is of is verbonden met een onevenredig hoge inspanning. Onafhankelijk hiervan heeft de gebruiker een recht op informatie over deze ontvangers.

Bovendien hebben gebruikers en betrokkenen volgens artikel 21 van de AVG het recht, de toekomstige verwerking van de hem betreffende gegevens te weerspreken, voor zover de gegevens door de aanbieder volgens de maatregel van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG werden verwerkt. In het bijzonder is het weerspreken van de verwerking van persoonsgegevens voor het doel van directe reclame geoorloofd.

Informatie voor de gegevensverwerking

Uw bij gebruik van onze internetpagina verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel voor de opslag komt te vervallen, het wissen van de gegevens met het oogpunt op de wettelijke bewaarplichten niet is toegestaan en navolgend geen andere informatie voor de afzonderlijke verwerkingsprocessen werden genomen.

Servergegevens

Vanwege technische redenen, in het bijzonder de waarborg van een veilige en stabiele internetpagina, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons resp. onze webspace-provider gestuurd. Met de zogenaamde server-logfiles worden onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de referrer website, de website(s) van onze internetpresentatie die u heeft bezocht, datum en tijd van de betreffende toegang evenals het IP-adres van de internetaansluiting, waar vandaan u gebruik heeft gemaakt van onze internetpresentatie, opgeslagen.

Deze zo verzamelde gegevens worden voor een beperkte tijd opgeslagen, echter niet samen met andere persoonsgegevens.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetpresentatie.

De gegevens worden op zijn laatst na zeven dagen weer verwijderd, voor zover geen andere opslag voor bewijsdoeleinden nodig is. Anders zijn de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgezonderd van het verwijderen tot de volledige opheldering van een voorval.

Cookies:

 

 

 

 

a) Session-cookies

Net zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook www.dein-nrw.de gebruik van zogenaamde cookies, om de gebruikservaring voor bezoekers van de website te verbeteren. Cookies worden of door onze website (First Party Cookies) of door andere websites geplaatst, diens inhoud op onze website verschijnen (Third Party Cookies).

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser op uw computer worden geplaatst en opgeslagen. Door deze cookies wordt bij de individuele omgang bepaalde informatie over u, bijvoorbeeld uw browser of locatiegegevens of uw IP-adres, verwerkt.

Door deze verwerking wordt onze internetpresentatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, aangezien de verwerking resp. de weergave van onze internetpresentatie in verschillende talen of het aanbod van een winkelmandfunctie wordt mogelijk gemaakt.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, lit. b.) van de AVG, voor zover deze cookies gegevens voor een eventuele overeenkomst of afhandeling van een overeenkomst verwerken.

Indien de verwerking niet bestemd is voor een eventuele overeenkomst of afhandeling van een overeenkomst, bestaat ons legitiem interesse in de verbetering van de functionaliteit van onze internetpresentatie. Juridische basis is in dat geval artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG.

Deze session-cookies worden gewist, zodra u uw internetbrowser sluit.

We uses cookies to record the preferences of visitors, and therefore to be able to optimize the design of its web site. Cookies are small files which are stored on your hard drive. They ease navigation, and increase the user-friendliness of a web site. Cookies also help us to identify the most popular sections of our web site. This enables us to provide content that is more accurately suited to your needs, and in so doing improve our service. Cookies can be used to determine whether there has been any contact between ourselves and your computer in the past. Only the cookie on your computer is identified.

Of course, you can also visit our web site without cookies. Most browsers automatically accept cookies. You can prevent cookies from being stored on your hard drive by setting your browser to not accept cookies. The exact instructions for this can be found in the manual for your browser. You can delete cookies already on your hard drive at any time. However, if you choose not to accept cookies, this may result in a reduced availability of the services provided by our web site. http://meine-cookies.org/cookies_verwalten/

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics:

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, hierna Google genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield') https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

De service van Google Analytics is bedoeld voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze internetpresentatie. Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisering en de economische exploitatie van onze internetpresentatie.

Cookies en privacyverklaring Google

Google Analytics gebruikt zogenoemde “Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende landen voor het Europese economisch gebied eerst ingekort.

Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar gekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van de aan het internet verbonden dienstverleningen ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van de browser-software van uw browser; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet van alle functies op deze websites in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie gegenereerde en de met uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via hierna volgende link browser-plugi te laden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

You can refuse the use of Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set on the computer, which prevents the future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics

Google Maps

Op onze internetpagina's maken we gebruik van Google Maps voor de weergave van onze locatie maar ook voor het creëren van een routebeschrijving. Hierbij gaat het om een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, hierna 'Google' genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield') https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes van onze internetpresentatie mogelijk te maken, wordt bij het bezoek aan onze internetpresentatie een verbinding opgebouwd met de servers van Google in de VS.

Voor zover u gebruik maakt van de in onze internetpresentatie geïntegreerde component Google Maps, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te creëren, worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. Hierbij kunnen wij niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de optimalisering van de functionaliteit van onze internetpresentatie.

Door de zo tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen, van welk webadres uw aanvraag werd verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verstuurd.

Voor zover u niet akkoord gaat met deze overeenkomst heeft u de mogelijkheid, de installatie van cookies te verhinderen door bijbehorende instellingen in uw internetbrowser te voorkomen. Details hieromtrent vindt u onder het kopje 'Cookies'.

Bovendien vindt het gebruik van Google Maps evenals de via Google Maps verkregen informatie plaats volgens de Google gebruiksvoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Algemene voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bovendien stelt Google via
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
uitgebreide informatie ter beschikking.

Google reCAPTCHA

Wij maken binnen onze internetpresentatie gebruik van Google reCAPTCHA voor de controle en het vermijden van interacties op onze internetsite door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door zogenaamde bots. Hierbij gaat het om een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, hierna 'Google' genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield')
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

Behulp van deze dienst kan Google vaststellen, vanaf welke website een aanvraag wordt verstuurd evenals vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCATCHA-box gebruikt. Naast uw IP-adres wordt eventueel nog andere informatie geregistreerd door Google, die noodzakelijk zijn voor het aanbod en waarborg van deze dienst.

Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de veiligheid van onze internetpresentatie evenals de afweer van niet gewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam e.d..

Google stelt via https://policies.google.com/privacy uitgebreide informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens ter beschikking.

The use of Instagram:

We promote the service Instagram on our website. Instagram is a service of Instagram Inc. By means of the integrated "Insta" button on our page, Instagram receives the information that you have accessed the corresponding page of our website. If you are logged into Instagram, Instagram may assign the visit to our site to your Instagram account and link the data by this means. The data transmitted by clicking the "Insta" button is stored by Instagram. You can find more information regarding the purpose and scope of data collection, its processing and use, as well as your related rights and settings options for protecting your privacy in the Instagram data protection notice under https://help.instagram.com/155833707900388.

To prevent your visit to our site from being accessed by your Instagram account, you must log out of your Instagram account before visiting our site. 

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter social plug-in:

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, hierna 'Twitter' genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield') https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active garandeert Twitter dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetpresentatie.

Door het gebruik van Twitter en de 'Re-Tweet'-functie worden de door u bezochte websites in verbinding gebracht met uw Twitter-account en getoond aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgestuurd. Vanwege technische redenen is het daarbij noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden echter ook datum en tijdstip van het bezoek aan onze internetpagina's geregistreerd.

Wij willen u erop attent maken, dat wij als aanbieder van de pagina's geen mededeling over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Twitter ontvangen.

Mocht u zijn ingelogd bij Twitter terwijl u een van onze internetpagina's bezoekt die is voorzien van de plug-in, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van uw concrete bezoek herkend door Twitter. De op deze manier verzamelde informatie verbindt Twitter mogelijk met uw persoonlijke gebruikersaccount bij Twitter. Voor zover u dus bijvoorbeeld gebruik maakt van de zogenaamde 'Delen'-knop van Twitter, wordt deze informatie opgeslagen op uw Twitter-account en eventueel gepubliceerd op het platform van Twitter. Als u dat wilt voorkomen, moet u zich of uitloggen bij Twitter alvorens onze internetpagina's te bezoeken of overeenkomstige instellingen uitvoeren bij uw Twitter-account.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens evenals uw rechten en beschermingsmogelijkheden hieromtrent stelt Twitter via https://twitter.com/privacy ter beschikking in de richtlijnen voor de gegevensbescherming.

Uw instellingen omtrent de gegevensbescherming bij Twitter kunt u in de account-instellingen via http://twitter.com/account/settings veranderen.

YouTube

Wij maken gebruik van YouTube op onze internetpagina's. Hierbij gaat het om een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna 'YouTube' genoemd.

YouTube is een dochterbedrijf van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, hierna 'Google' genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield')
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google en zodoende ook het dochterbedrijf YouTube dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

Wij maken gebruik van YouTube in combinatie met de functie 'Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', om u video's te kunnen tonen. Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetpresentatie. De functie 'Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' heeft volgens informatie van YouTube tot gevolg dat de hierna nader genoemde gegevens alleen dan naar de servers van YouTube worden gestuurd, als u een video ook daadwerkelijk start.

Zonder deze 'Uitgebreide gegevensbescherming' wordt een verbinding met de servers van YouTube in de VS tot stand gebracht, zodra u een van onze internetpagina's bezoekt, waar een YouTube-video is geïntegreerd.

Deze verbinding is noodzakelijk om de betreffende video op onze internetpagina via uw internetbrowser weer te kunnen geven. Dientengevolge zal YouTube op zijn minst uw IP-adres, de datum en het tijdstip evenals de door u bezochte internetpagina registreren en verwerken. Bovendien wordt een verbinding met het reclamenetwerk 'DoubleClick' van Google tot stand gebracht.

Mocht u gelijktijdig zijn ingelogd bij YouTube, koppelt YouTube de verbindingsinformatie met uw YouTube-account. Als u dat wilt voorkomen, moet u zich of uitloggen bij YouTube alvorens onze internetpagina's te bezoeken of overeenkomstige instellingen uitvoeren bij uw YouTube-account.

Voor de functionaliteit evenals de analyse van het gebruikersgedrag slaat YouTube via uw internetbrowser blijvend cookies op uw eindapparaat op. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst heeft u de mogelijkheid, de opslag van cookies te verhinderen door de bijbehorende instelling in uw internetbrowser te voorkomen. Meer informatie hieromtrent vindt u onder het kopje 'Cookies'.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens evenals uw rechten en beschermingsmogelijkheden hieromtrent stelt Google via https://policies.google.com/privacy ter beschikking in de richtlijnen voor de gegevensbescherming.

Verklaring omtrent gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook social plug-in (share/delen-button) en Facebook-fanpage:

Wij maken gebruik van de plug-in van het social network Facebook op onze internetpagina's. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de 'Share-button' ('delen maar') op onze pagina.

Bij Facebook gaat het om een internetservice van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Binnen de EU wordt deze service wederom door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland geëxploiteerd, hierna 'Facebook' genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild ('EU-US Privacy Shield')
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active garandeert Facebook dat de richtlijnen voor de gegevensbescherming van de EU ook bij een verwerking van gegevens in de VS wordt nageleefd.

Juridische basis is artikel 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetpresentatie.

Uitvoerige informatie over de mogelijke plug-ins evenals diens betreffende functies biedt Facebook via https://developers.facebook.com/docs/plugins/ aan.

Voor zover de plug-in op een van de door u bezochte pagina's van ons is opgeslagen, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Facebook in de Verenigde Staten. Dat betekent dat via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand wordt gebracht.

Vanwege technische redenen is het daarbij noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden echter ook datum en tijdstip van het bezoek aan onze internetpagina's geregistreerd.

Mocht u zijn ingelogd bij Facebook terwijl u op de Facebook 'Share-button' ('delen') klikt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van dit concrete bezoek herkend door Facebook. De op deze manier verzamelde informatie verbindt Facebook mogelijk met uw persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook. Voor zover u dus bijvoorbeeld gebruik maakt van de zogenaamde 'Like'-knop van Facebook, wordt deze informatie opgeslagen op uw Facebook-account en eventueel gepubliceerd op het platform van Facebook. Als u dat wilt voorkomen, moet u zich of uitloggen bij Facebook alvorens onze internetpagina's te bezoeken of door het gebruik van een add-on voor uw internetbrowser verhinderen dat het laden van de Facebook plug-in wordt geblokkeerd.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens evenals uw rechten en beschermingsmogelijkheden hieromtrent stelt Facebook via https://www.facebook.com/policy.php ter beschikking in de richtlijnen voor de gegevensbescherming.

Als u niet wenst, dat Facebook het bezoek aan onze pagina's met uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, dient u zich uit te loggen met uw Facebook-gebruikersaccount.

Online-aanwezigheid in sociale media:

Wij zijn online aanwezig in sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en ze daar te kunnen informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat daarbij gebruikersgegevens buiten het gebied van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen risico's ontstaan voor gebruikers, omdat de handhaving van de rechten van gebruikers kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot aanbieders uit de VS die zijn aangesloten bij het privacy-shield wijzen wij erop dat zij zich ertoe verplichten zich te houden aan de EU-normen voor gegevensbescherming.

Verder worden de gegevens van de gebruiker gewoonlijk gebruikt voor marktonderzoek en reclame-doeleinden. Zo kunnen bijv. uit de gebruikspatronen en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker gebruikersprofielen worden gemaakt. De gebruikersprofielen op hun beurt kunnen worden gebruikt om bijv. advertenties binnen en buiten de platforms te tonen die vermoedelijk overeenstemmen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen die informatie bevatten over de gebruikspatronen en de interesses van de gebruikers. Verder kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparatuur worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid van de desbetreffende platforms zijn en er zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker gebeurt op basis van onze legitieme belangen om de gebruikers effectieve informatie te verstrekken en voor communicatie met de gebruikers conform artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Als de betreffende aanbieders de gebruikers om toestemming vragen voor de verwerking van gegevens (d.w.z. toestemming bijv. via het aanvinken van een selectievakje of bevestiging via een button) is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 paragraaf 1a en artikel 7 van de AVG.

Voor een gedetailleerde weergave van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de hieronder vermelde weblinks van de aanbieders.

Ook in geval van verzoeken om informatie en het gebruik maken van de rechten van gebruikers wijzen wij erop dat dat het meest effectief kan worden gedaan bij de aanbieders zelf. Alleen de aanbieders zelf hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen direct actie ondernemen en informatie verstrekken. Als u toch nog hulp nodig hebt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Overige verzameling van persoonsgegevens:

Contactformulier:

Bij vragen van welke vorm dan ook bieden wij u de mogelijkheid, via het op de website ter beschikking gestelde formulier contact met ons op te nemen. Hierbij is de vermelding van een geldig e-mailadres nodig, zodat wij weten, van wie de aanvraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. De overige informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

E gegevensverwerking met het doel van de contactopname met ons geschiedt volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden na het afhandelen van de door u gestelde aanvraag automatisch gewist.

Bestelling van prospectussen:

U hebt op onze website de mogelijkheid, via een ter beschikking gesteld formulier kosteloos prospectussen/brochures te bestellen. Hierbij is de vermelding van een geldig e-mailadres (voor eventuele vragen) en een geldig postadres nodig, om deze prospectussen te kunnen versturen. De gegevensverwerking met het doel van de contactopname met ons geschiedt volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG. Tourismus NRW e.V. slaat de gegevens op voor het eenmalig verzenden van brochures en tijdschriften en overhandigt deze aan de verzendingsdienstverlener, zodat deze de verzending voor Tourismus NRW e.V. kan uitvoeren. Zodra de bestelling werd verstuurd, worden de gegevens gewist.

Aanbod-database:

Voor de juistheid en volledigheid van prijzen, reistijden en aanbiedingen van derden, die op de website van Tourismus NRW e.V. worden vermeld, inclusief de aangeboden reisaanbiedingen van de aanbod-database, is uitsluitend de desbetreffende aanbieder verantwoordelijk. Tourismus NRW e.V. is noch reisbemiddelaar noch reisorganisator, maar biedt zijn partners en toeristische diensten het internetportaal uitsluitend aan als platform voor de publicatie van het desbetreffende aanbod. Alle informatie is daarom onder voorbehoud.

Houd er alstublieft rekening mee, dat het bij de bemiddeling van een aanbod de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van de aanbieder van kracht zijn. Deze ontvangt u normaal gesproken voor het afsluiten van een reisovereenkomst door het informatie- en boekingsagentschap of de aanbieder zelf. De aanbieder is in het kader van § 651 BGB reisorganisator en dient de hieruit resulterende wettelijke bepalingen in acht te nemen.

Prijsvraag:

Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres voor de prijsvraag tot en met het vaststellen van de winnaar/winnares wordt opgeslagen. In geval van winst ga ik ermee akkoord dat Tourismus NRW e.V. mij per e-mail hiervan op de hoogte stelt. Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord.

De gegevensverwerking met als doel het contact opnemen indien u heeft gewonnen, gebeurt door ons conform art. 6 lid 1 par. 1a van de AVG op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming.

Rechtswerking van deze disclaimer:

Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit op deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de rechtspositie, blijven de overige delen van dit document onaangetast wat de inhoud en geldigheid betreft.

Actualiteit en verandering van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is actueel geldig en is van juni 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanvullende aanbiedingen of vanwege veranderde wettelijke respectievelijk administratieve voorschriften kan het noodzakelijk zijn, deze verklaring gegevensbescherming te veranderen.

U vindt de actueel geldige verklaring gegevensbescherming op ieder moment via de website: https://www.nrw-vakantie.nl/gegevensbescherming

Bron voor delen van deze pagina: eRecht24.de

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr Thomas Schwenke