©
Nideggen-Schmidt Eifelblick Schöne Aussicht, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur in NRW

Jouw na­tuur be­le­ve­nis

Groen, groe­ner, Noor­drijn-West­fa­len: meer dan de helft van het land be­staat uit bos­sen, ri­vie­ren, wei­den en vel­den, de tal­rij­ke na­tuur­par­ken en het Na­ti­o­nal­park Ei­fel be­slaan bij­na 40 pro­cent van het op­per­vlak van de deel­staat. Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

Ont­dek meer fa­cet­ten van NRW

Nina Braun Ranger Nationalpark Eifel Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.