Uitzicht op de Mediahaven van Düsseldorf inclusief de Rijntoren, © Tourismus NRW e.V.

Ste­den in NRW

Jouw flair

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den. Ver­baas je mid­den­in mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ga al­leen shop­pen of fla­neer door le­ven­di­ge ou­de stads­cen­tra: Laat je ge­woon door je nieuws­gie­rig­heid lei­den en ont­dek de in­ter­na­ti­o­na­le ver­schei­den­heid van dit unie­ke ste­de­lijk land­schap, dat zich voort­du­rend ver­an­dert.

Mural, Home Street Home Co-design door Hoker, Oldhaus & Tubuku, © Johannes Höhn

around­the­cor­ner

lees meer
Winkel Kleidsam binnenzicht Düsseldorf Unterbilk, © Tourismus NRW e.V.

Win­ke­len in NRW

lees meer
Essen Kettwig, © Johannes Höhn

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen

lees meer
Binnenaanzicht winkel Winkelen, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Gas­ten-cards in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

lees meer
Duisburg Haven, © Duisport / Hans Blossey

Nieuw land voor nieuws­gie­rig­heid: Naar het Wes­ten

lees meer