©
Sicht auf den Düsseldorfer Medienhafen inklusive Rheinturm, © Tourismus NRW e.V.

Ste­den in NRW

Jouw flair

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den. Ver­baas je mid­den­in mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ga al­leen shop­pen of fla­neer door le­ven­di­ge ou­de stads­cen­tra: Laat je ge­woon door je nieuws­gie­rig­heid lei­den en ont­dek de in­ter­na­ti­o­na­le ver­schei­den­heid van dit unie­ke ste­de­lijk land­schap, dat zich voort­du­rend ver­an­dert.

Rei­sear­ran­ge­men­ten

Laat je in­spi­re­ren!