©
Aachener Innenstadt im Sommer, © Tourismus NRW e.V.

Ste­den­trip in NRW


Jouw flair

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den. Ver­baas je mid­den­in mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ga al­leen shop­pen of fla­neer door le­ven­di­ge ou­de stads­cen­tra: Laat je ge­woon door je nieuws­gie­rig­heid lei­den en ont­dek de in­ter­na­ti­o­na­le ver­schei­den­heid van dit unie­ke ste­de­lijk land­schap, dat zich voort­du­rend ver­an­dert.

Aachen Stadtansicht, © Tourismus NRW e.V.

Kei­zer­stad Aken

Ka­rel de Gro­te had een re­den, om van Aken het cen­trum van zijn rijk te ma­ken: Ook te­gen­woor­dig weet de dom­stad, Kei­zer­stad en kur­stad met cul­tuur en wel­l­ness te be­ko­ren.

lees meer
Am alten Rathaus, © Bielefeld Marketing GmbH

His­to­ri­sche stad Bie­le­feld

In de his­to­ri­sche ste­den in het Teu­to­bur­ger­woud kun je de ge­schie­de­nis van dicht­bij be­le­ven. Of het nu om de Spar­ren­burg, de dom of ge­woon om een jazz-club gaat - hier heeft bij­na al­les een lan­ge tra­di­tie.

lees meer
Bonn Panorama Innenstadt, © Michael Sondermann, Bundesstadt Bonn

Beet­ho­ven­stad Bonn

Be­leef de “Rijn­ro­man­tiek”, be­zoek het ge­boor­te­huis van Beet­ho­ven of amu­seer je op de Pützchens Markt. De voor­ma­li­ge hoofd­stad van de Bonds­re­pu­bliek weet met zijn na­tuur­lij­ke cou­lis­se en cul­tu­reel aan­bod te over­tui­gen.

lees meer
Zeche Zollverein bei Tag, © Sven Lorenz / Stiftung Zollverein

Cul­tuur­stad Es­sen

Unes­co-we­rel­derf­goed Zol­l­ve­rein, mu­se­um Fol­kwang, Vil­la Hü­gel & Co. - Es­sen is ook na het cul­tuur­hoofd­stad­jaar RUHR.2010 een cul­tu­re­le groot­macht in het cen­trum van het Ruhr­ge­bied.

lees meer
Blick entlang des Rheinufers in Düsseldorf, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Cul­tuur­me­tro­pool Düs­sel­dorf

De hoofd­stad van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len, Düs­sel­dorf, is het cen­trum voor mo­de en kunst. Op de Rhein­pro­me­na­de kun­nen be­zoe­kers heer­lijk slen­te­ren en ge­nie­ten van de Rhei­ni­sche ma­nier van le­ven.

lees meer
Rheinpanorama von Köln, © Udo Haake / KölnTourismus GmbH

Dom­stad Keu­len

Dom­stad, kunst­stad, Rijn­me­tro­pool: De stad met het groot­ste aan­tal in­wo­ners in Noor­drijn-West­fa­len weet te over­tui­gen met een cul­tu­reel aan­bod en de idyl­li­sche lig­ging aan de Rijn.

lees meer
Blick auf die St. Lambertikirche, © Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Fiets­stad Mün­ster

Of met de fiets of te voet: De stad Mün­ster werd in 2004 uit­ge­roe­pen tot de “Meest leef­ba­re stad ter we­reld”. Laat je over­tui­gen van de voor­keu­ren!

lees meer
Holsteiner Treppe in Wuppertal, © Tourismus NRW e.V.

Won­der­baar: Wup­per­tal!

Met een groot ver­le­den in de rich­ting van de toe­komst: Met de wa­gon van de be­ro-em­de zweef­baan of met de fiets over de vi­a­duc­ten van de nieu­we Nord­bahn­tras­se rich­ting Uto­pia-Stadt. Wup­per­tal steekt zijn gas­ten aan met im­pro­vi­sa­tie­ta­lent, de wens vorm te ge­ven en met een gro­te idee­ën­rijk­dom.

lees meer

Ont­dek meer van de ste­den in NRW

Geschäft Kleidsam Indooransicht Düsseldorf Unterbilk, © Tourismus NRW e.V.
©

Win­ke­len in NRW

het winkelen, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
©

Gas­ten-cards in Noor­drijn-West­fa­len

Aachener Innenstadt im Sommer, © Tourismus NRW e.V.
©

Ste­den­trip in NRW