Eifel Nationalpark Kind schaut durch Fernglas mit Ranger, © Tourismus NRW e.V.

Tips voor fa­mi­lies

Fan­tas­ti­sche tips voor dag­jes uit voor jong en oud

Fa­mi­lie­va­kan­tie of ex­cur­sies met kin­de­ren zijn in Noor­drijn-West­fa­len al­tijd een goed idee, want elk van de 12 re­gi­o's in Noor­drijn-West­fa­len biedt span­nen­de, in­te­res­san­te maar ook edu­ca­tie­ve ex­cur­sies aan voor de vol­gen­de reis met de he­le fa­mi­lie. At­trac­tie­par­ken en don­ke­re druip­steen­grot­ten, mu­sea met kin­der­pro­gram­ma en wan­del­we­gen voor de klein­tjes; met on­ze tips vindt ie­de­re fa­mi­lie ge­ga­ran­deerd een fan­tas­tisch pro­gram­ma voor de vol­gen­de ex­cur­sie op zon­dag maar ook voor de ko­men­de va­kan­tie­be­le­ve­nis!