Aussenansicht des Haus Esters in Krefeld, © Stadtmarketing Krefeld

Haus Es­ters en Haus Lan­ge

Bau­haus-ar­chi­tec­tuur in Kre­feld aan de Nie­der­r­hein

Mies van der Ro­hes Haus Es­ters en Haus Lan­ge gel­den als voor­beel­di­ge bouw­wer­ken voor de mo­der­ne bouw­stijl uit de ja­ren '20.

De twee naast elkaar gebouwde woonhuizen, die de ster-architect Ludwig Mies van der Rohe in opdracht van twee zijdenfabrikanten Dr. Josef Esters en Hermann Lange uit Krefeld ontwierp, mogen met recht Iconen van het modernisme worden genoemd.

De aan het einde van de jaren '20 gebouwde twee etages tellende huizen dragen de nam van hun opdrachtgevers; Haus Esters en Haus Lange. Ze gelden met de in elkaar geschoven vierkanten en de karakteristieke vlakke daken als model voor het modernisme. Ze ontstonden ongeveer gelijktijdig met het Haus Tugendhat in Brno en het wereldberoemde Barcelona-Paviljoen, die eveneens beide door Ludwig Mies van der Rohe werden ontworpen.

Van muren en stalen liggers

De constructie van de beide Bauhaus-villa's baseert op een mix van massieve muren en stalen liggers, die met bakstenen werden afgedekt. Door het gebruik van de stalen liggers konden grote ramen worden geplaatst, die deels compleet kunnen worden ingeklapt en die binnen en buiten met elkaar verbinden.

Op wens van de opdrachtgevers werden de huizen deels voorzien van gesloten ruimtes; desondanks is de gedachte achter het ontwerp van de in elkaar vloeiende ruimte zowel bij Haus Lange alsook bij Haus Esters nog altijd voelbaar. Aan de straatkant zien de gebouwen tamelijk gesloten en compact uit, maar aan de achterkant gaan muren, balkons en terrassen trapsgewijs over in de tuin. De tuinen zelf zijn aangelegd als een soort park en worden bepaald door grote gazons en oude bomen.

Haus Lange en Haus Esters worden sinds 1955 resp. sinds 1981 gebruikt als tentoonstellingshallen voor moderne kunst. Kunstmuseen Krefeld biedt hier regelmatig tentoonstellingen aan, waarbij reeds de beide villa's zelf als tentoonstellingsobject kunnen worden gezien.

www.baukunst-nrw.de/Haus-Esters | www.baukunst-nrw.de/Haus-Lange | www.kunstmuseenkrefeld.de

Openingstijden:

Alleen geopend tijdens tentoonstellingen

Kaart van NRW

Impressies & video's

Lass Dich in­spi­rie­ren: Das Haus Es­ters und das Haus Lan­ge in Bil­dern

Aussenansicht des Haus Esters in Krefeld, © Stadtmarketing Krefeld
Ansicht auf das Gebäude, © Thomas Robbin
Haus Lange und Haus Esters in Krefeld Ansicht von Weiten, © Thomas Robbin
Museum Haus Lange, Westansicht, © Volker Döhne, Kunstmuseen Krefeld

Meer informatie

Nu ontdekken!

Bau­haus in NRW

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

lees meer
Hohenhof in Hagen, © Simon Erath

Ha­gen­se im­pul­sen

lees meer
Unesco-Welterbe Zeche Zollverein, Essen, © Simon Erath

Es­sen­se om­wen­te­ling

lees meer
Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach

Tocht door West­fa­len

lees meer
Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius

Tocht door het Ruhr­ge­bied

lees meer
Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Tocht door het Rhein­land

lees meer