Anreise via Auto, © pixabay.com

Heen­reis met de au­to

Al­leen al on­ge­veer 2.200 ki­lo­me­ter snel­weg ver­bin­den Noor­drijn-West­fa­len di­rect en snel met het gro­te Eu­ro­pe­se ver­keers­net­werk. Bin­nen goed twee uur kom je dan van­af Am­ster­dam aan in de hoofd­stad van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len; Düs­sel­dorf.

Noordrijn-Westfalen heeft een complex, goed onderhouden wegennet. Iedere belangrijke plaats van de deelstaat heeft goede verbindingen met de in totaal 2.200 kilometer snelweg in Noordrijn-Westfalen en is zodoende goed aan gesloten op het Europese autosnelwegennet. Of de vakantieganger uit Nederland nu voor de route aan de rechterkant van de Rijn via de A3 of de linkerkant van de Rijn via de A57 kiest: men heeft van Amsterdam naar Düsseldorf gemiddeld nog geen 2,5 uur nodig.

Zelfs het reizen naar NRW met een elektische auto is geen probleem. Er zijn talrijke laadstations en waterstoftankstations in de hele provincie. Hier vind je alle oplaadpunten op een kaart.

Verkeersinformatie:

www.autobahn.nrw.de