Köln Hauptbahnhof: ICE-Ausfahrt aus dem Gleisgebäude Richtung Südosten mit dem Kölner Dom im Hintergrund, © Deutsche Bahn AG, Christian Bedeschinski

Jouw weg naar Noor­drijn-West­fa­len

Met de trein, au­to of vlieg­tuig - u be­reikt uw be­stem­ming in NRW snel en ge­mak­ke­lijk.

Waarschijnlijk leiden niet alle wegen naar Noordrijn-Westfalen - maar wel een heleboel. Dat ligt aan de ene kant aan de centrale positie midden in europa en aan de andere kant aan de uitstekende infrastructuur. Deze is de dichtste van heel Europa. Vanaf twee internationale grote luchthavens en vier verdere luchthavens met Europese verbindingen vertrekken meer dan 400 internationale directe vluchten.

En ter land zorgt een dicht netwerk van rails en straten voor goede verbindingen met de hele wereld. Alleen al ongeveer 2.200 kilometer snelweg verbinden Noordrijn-Westfalen direct en snel met het grote Europese verkeersnetwerk. Een autoritje van Amsterdam naar Düsseldorf duurt ongeveer 2,5 uur en met de ICE gaat het zelfs nog sneller. Binnen goed twee uur kom je dan vanaf Amsterdam aan in de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen; Düsseldorf. Want ook wat de treinverbinding betreft ligt Noordrijn-Westfalen aan kop: met meer dan 6.000 kilometer is dit het meest uitgebreide spoornet in heel Duitsland.

Heen­reis met het vlieg­tuig

Twee gro­te in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­vens - Düs­sel­dorf Air­port en Kö­ln Bonn Air­port - even­als ver­de­re lucht­ha­vens met Eu­ro­pe­se ver­bin­din­gen in Dort­mund, Mün­ster/Os­na­brück, Pa­der­born/Lipp­stadt en Wee­ze/Nie­der­r­hein ver­bin­den de deel­staat met al­le be­lang­rij­ke na­ti­o­na­le plaat­sen maar ook met bui­ten­land­se me­tro­po­len.

lees meer

Heen­reis met de trein

Meer dan 30 IC-, EC- en ICE-sta­ti­ons en een goed op el­kaar af­ge­stemd lo­kaal open­baar ver­voer­net ma­ken een com­for­ta­be­le reis mo­ge­lijk. Een ICE van Am­ster­dam naar Düs­sel­dorf doet er pre­cies 2 uur.

lees meer

Heen­reis met de au­to

Al­leen al on­ge­veer 2.200 ki­lo­me­ter snel­weg ver­bin­den Noor­drijn-West­fa­len di­rect en snel met het gro­te Eu­ro­pe­se ver­keers­net­werk. Bin­nen goed twee uur kom je dan van­af Am­ster­dam aan in de hoofd­stad van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len; Düs­sel­dorf.

lees meer

Impressies & video's

Jouw Noor­drijn-West­fa­len - Een Be­le­ve­nis van dicht­bij!

Kettingcarrousel op de Anna-kermis in Düren, © Tourismus NRW e.V.
An der Kölner Hohenzollernbrücke hängen tausende Liebesschlösser, © Dieter Jacobi / KölnTourismus GmbH
Den Sommer an einem Brunnen in Bonn genießen, © Sondermann
Die Abendsonne am Burgplatz in Düsseldorf genießen, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH