Deutsches Bergbau-Museum, Gemälde im Rundgang Kunst, © Deutsches Bergbau-Museum

Mu­sea in Noor­drijn-West­fa­len

De drukst be­zoch­te en meest in­druk­wek­ken­de mu­sea in het cul­tuur­land

Een mu­se­um­be­zoek­je in het Rhein­land en in West­fa­len-Lip­pe is al­les be­hal­ve saai: Meer dan 1.000 mu­sea wach­ten op nieuws­gie­ri­ge be­zoe­kers. Eer­ste­klas kunst­mu­sea be­ho­ren net zo goed tot het mu­se­um­land­schap als open­lucht­mu­sea, in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten en hui­zen, die iets heel spe­ci­aals be­wa­ren en ten­toon stel­len. Ont­dek hier de meest be­zoch­te en in­druk­wek­kend­ste mu­sea van Noor­drijn-West­fa­len met hun unie­ke en bui­ten­ge­wo­ne ten­toon­stel­lin­gen op de ge­bie­den 'Kunst', 'Be­leef­ba­re ge­schie­de­nis' en 'Na­tuur­kun­de en we­ten­schap'.

LWL-Museum für Archäologie, Spurensuche im Großsteingrab, © LWL_P.Jülich

Mu­sea voor be­leef­ba­re ge­schie­de­nis

lees meer
Heinz Nixdorf Museumsforum, Roboter Peter und Petra, © Heinz Nixdorf Museumsforum

Mu­sea voor na­tuur­kun­de en we­ten­schap

lees meer
Wallraf-Richartz-Museum, Graphisches Kabinett, © Wallraf-Richartz-Museum

Mu­sea voor kunst

lees meer