Teutoburgerwoud, bij Horn-Bad Meinberg, Lippischer Velmerstot, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur in NRW

Jouw na­tuur be­le­ve­nis

Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

Pu­re na­tuur

Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.

De Struffeltroute in de Eifel, © Johannes Höhn

Na­tuur­par­ken & Na­ti­o­naal Park Ei­fel

Be­leef de twaalf na­tuur­par­ken in NRW en het eni­ge na­ti­o­na­le park: wij pre­sen­te­ren de mooi­ste wan­del- en fiets­rou­tes door de na­tuur, adem­be­ne­men­de uit­zicht­pun­ten en an­de­re tips voor uit­stap­jes.
Details

Eifelblick Hirschley Heimbach , © Tourismus NRW e.V.

Mi­cro-avon­tuur: Spon­taan va­kan­tie om de hoek

Het vol­gen­de avon­tuur is vaak niet eens ver weg! Wie de al­le­daag­se pa­den ver­laat en di­rect om de hoek op ont­dek­kings­tocht gaat, krijgt nieu­we im­pul­sen en kan even al­les ver­ge­ten. Dus: Even ont­snap­pen uit het loop­wiel en op weg naar het vol­gen­de avon­tuur!
Details

Externsteine luchtfoto dichtbij, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­won­der

NRW is niet al­leen uit­ge­spro­ken groen, maar heeft ook an­de­re na­tuur­kleu­ren te bie­den: Zo kleurt het Zwill­broc­ker Venn in het Mün­ster­land re­gel­ma­tig ro­ze, dank­zij de meest noor­de­lij­ke fla­min­go­broed­ko­lo­nie van Eu­ro­pa. Le­ven­dig geel daar­en­te­gen schit­tert in de Ei­fel, waar in het voor­jaar een zee van wil­de nar­cis­sen bloeit, la­ter ge­volgd door brem. Mys­te­ri­eu­ze grot­ten in het Sau­er­land, mys­tie­ke rots­for­ma­ties in het Teu­to­bur­ger­woud, wil­de bi­zons in Sie­gen-Witt­gen­stein en de vind­plaats van de Ne­an­der­tha­ler zijn an­de­re tin­ten op het pa­let.
Details

Wisent World Bad Berleburg , © Tourismus NRW e.V.

Wild Noor­drijn-West­fa­len

Uit­stap­jes naar fla­mingo's, wil­de paar­den en ru­we rot­sen Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen bij­zon­der groen, maar ook ta­me­lijk wild en kleur­rijk. Wie hier op weg gaat door de na­tuur, kan met de één of an­de­re ver­ras­sing re­ke­nen.
Details

Nina Braun Ranger Nationalpark Eifel Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.