©
Sauerland Hemer Felsenmeer, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­par­ken


Na­tuur­lijk wild

In Noor­drijn-West­fa­len groeit weer een oer­woud, stro­men de ri­vie­ren vrij door de na­tuur en vor­men hun oe­vers, ke­ren zeld­za­me die­ren zo­als de wi­sent en de wil­de kat weer te­rug. De wil­der­nis ligt hier vaak op slechts een paar stap­pen af­stand en de na­tuur­par­ken van de deel­staat vor­men een groen en ont­span­nend con­trast ten op­zich­te van het brui­sen­de stads­le­ven. In 12 na­tuur­par­ken en een na­ti­o­naal park kun je tot rust ko­men en de oor­spron­ke­lij­ke na­tuur­lij­ke land­schap­pen en de groe­ne schoon­heid van Noor­drijn-We­sta­len ont­dek­ken.

Panorama Elberndorftal, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len

In de 12 na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len kan de schoon­heid van de na­tuur van dicht­bij wor­den ont­dekt. Veel bui­ten­ge­wo­ne en be­dreig­de die­ren en plan­ten heb­ben hier hun ha­bi­tat ge­von­den.

lees meer
Der Rursee im Nationalpark Eifel, © Nationalpark Eifel - Nationalparkverwaltung

Het Na­ti­o­nal­park Ei­fel

Wil­de kat­ten, zwar­te ooi­e­vaars en een zee aan bloei­en­de wil­de nar­cis­sen; het eni­ge na­ti­o­naal park in Noor­drijn-West­fa­len is een pa­ra­dijs voor de na­tuur­lief­heb­ber.

lees meer
Erfrischender Wasserlauf im Naturpark Schwalm-Nette, © Naturpark Schwalm-Nette

Het na­tuur­park Schwalm-Net­te

Het na­tuur­park Schwalm-Net­te is een waar­de­vol­le ha­bi­tat voor die­ren en plan­ten en een po­pu­lai­re be­stem­ming en ont­span­nings­ge­bied aan de Nie­der­r­hein.

lees meer
Siebengebirge Ölberg Panorama , © Tourismus NRW e.V.

Het wil­de Sie­ben­ge­bir­ge

Een mid­del­ge­berg­te met fan­tas­tisch uit­zicht op de Rijn: het Sie­ben­ge­bir­ge steekt hoog uit bo­ven de ri­vier en ont­voert je in een na­tuur­lijk land­schap van steen en bos.

lees meer
Narzisseblüte in den Eifeltälern, © Naturpark Hohes Venn - Eifel

Het na­tuur­park Ho­ge Ve­nen-Ei­fel

Neem een duik in de bloe­men­zee van ge­le nar­cis­sen, ont­moet de be­ver, het ree of de wa­terspreeuw en ge­niet van adem­be­ne­men­de uit­zich­ten; het na­tuur­park Ho­ge Ve­nen biedt span­nen­de na­tuur­be­le­ve­nis­sen.

lees meer
Ausblick in die Natur, © Sprave Regionalverband Ruhr

Wei­de­land­schap Bis­li­cher In­sel bij Xan­ten

Ro­man­tisch wa­ter­land­schap aan de Nie­der­r­hein: Ie­der jaar over­win­te­ren dui­zen­den wil­de gan­zen in de wei­de­ge­bie­den van de Bis­li­cher In­sel. Het Na­tur­fo­rum legt je het bi­o­toop rond­om de wei­de­ge­bie­den uit.

lees meer
Münsterland Dülmen Wildpferde Herde, © Tourismus NRW e.V.

Het na­tuur­park Ho­he Mark

Wil­de paar­den, bran­den­de hei­de, die­ren­tuin en nog veel meer: het na­tuur­park Ho­he Mark biedt tal van be­le­ve­nis­sen voor kin­de­ren en vol­was­se­nen.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Nina Braun Ranger Nationalpark Eifel Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.