Sauerland Hemer Rotszee, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­par­ken

Na­tuur­lijk wild

In 12 na­tuur­par­ken en een na­ti­o­naal park kun je tot rust ko­men en de oor­spron­ke­lij­ke na­tuur­lij­ke land­schap­pen en de groe­ne schoon­heid van Noor­drijn-We­sta­len ont­dek­ken.

Na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len

In de 12 na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len kan de schoon­heid van de na­tuur van dicht­bij wor­den ont­dekt. Veel bui­ten­ge­wo­ne en be­dreig­de die­ren en plan­ten heb­ben hier hun ha­bi­tat ge­von­den.

lees meer

Het Na­ti­o­nal­park Ei­fel

Wil­de kat­ten, zwar­te ooi­e­vaars en een zee aan bloei­en­de wil­de nar­cis­sen; het eni­ge na­ti­o­naal park in Noor­drijn-West­fa­len is een pa­ra­dijs voor de na­tuur­lief­heb­ber.

lees meer

Het na­tuur­park Schwalm-Net­te

Het na­tuur­park Schwalm-Net­te is een waar­de­vol­le ha­bi­tat voor die­ren en plan­ten en een po­pu­lai­re be­stem­ming en ont­span­nings­ge­bied aan de Nie­der­r­hein.

lees meer

Het wil­de Sie­ben­ge­bir­ge

Een mid­del­ge­berg­te met fan­tas­tisch uit­zicht op de Rijn: het Sie­ben­ge­bir­ge steekt hoog uit bo­ven de ri­vier en ont­voert je in een na­tuur­lijk land­schap van steen en bos.

lees meer

Het na­tuur­park Ho­ge Ve­nen-Ei­fel

Neem een duik in de bloe­men­zee van ge­le nar­cis­sen, ont­moet de be­ver, het ree of de wa­terspreeuw en ge­niet van adem­be­ne­men­de uit­zich­ten; het na­tuur­park Ho­ge Ve­nen biedt span­nen­de na­tuur­be­le­ve­nis­sen.

lees meer

Het na­tuur­park Ho­he Mark

Wil­de paar­den, bran­den­de hei­de, die­ren­tuin en nog veel meer: het na­tuur­park Ho­he Mark biedt tal van be­le­ve­nis­sen voor kin­de­ren en vol­was­se­nen.

lees meer
Nina Braun Ranger Nationalpark Eifel Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.