Achtbaan in de thema wereld "Rookburgh", Phantasialand, © Phantasialand

Pret­par­ken


Bui­ten­ge­wo­ne car­rou­sels en at­trac­ties

Vandaag de dag is het gezinsuitstapje niet naar het platteland, de speeltuin of het zwemmeer. In plaats daarvan gaat het hoog in de lucht en stijgt het adrenalinepeil. Pretparken zoals Movie Park Germany in Bottrop of Phantasialand in Brühl bieden met hightechattracties, draaimolens en spannende shows actie en afwisseling. Soms bevinden de bezoekers zich in het Wilde Westen of klimmen ze de muren op in de koeltoren van een geplande elektriciteitscentrale. Maar soms is er ook een beetje nostalgie als de jongsten van de familie in een laatbarok decor in de lieveheersbeestjesachtbaan klimmen.

Ker­nie's Fa­mi­lien­park im Wun­der­land Kalkar

Een at­trac­tie­park in de ge­bou­wen van een ou­de elek­tri­ci­teits­cen­tra­le

Kern­ener­gie: nee be­dankt – vrij­tijds­ple­zier, ja graag! Waar vroe­ger bij­na een kern­cen­tra­le aan het stroom­net­werk werd aan­ge­slo­ten, no­di­gen van­daag de dag Ker­nie’s Fa­mi­lien­park en het Wun­der­land Kalkar uit voor een heer­lij­ke dag met ple­zier & ont­span­ning.

lees meer

Phan­ta­sia­land Brühl

Neem een duik in de phan­tas­ti­sche at­trac­tie­park-the­ma­we­rel­den

Uniek voor Phan­ta­sia­land: Afri­ka, Chi­na, Mexi­co en Ber­lijn ont­moe­ten Mys­tery en Fan­ta­sy! Ze­ven the­ma-we­rel­den bie­den een avon­tuur­lij­ke reis met acht­ba­nen, wild­wa­ter­ba­nen & co.

lees meer

Mo­vie Park Ger­ma­ny

Snel­le at­trac­ties, 4D-bios­coop en shows boor­de­vol ac­tie no­di­gen de fim­fans uit in de Ruhr­me­tro­pool

Maak je op weg naar het Wil­de Wes­ten! Of breng je toch lie­ver een be­zoek­je aan het strand van San­ta Mo­ni­ca? De gro­te en klei­ne be­zoe­kers kun­nen nu heel dicht bij de film­set ko­men en ge­nie­ten van snel­le at­trac­ties zo­als de acht­baan & co.

lees meer

Pa­no­ra­ma­park en Wild­park Sau­er­land

Die­ren be­kij­ken, een zo­mer-ro­der­baan en klim­ple­zier in het Rot­haar­ge­berg­te

Die­ren be­kij­ken, een zo­mer-ro­der­baan en klim­ple­zier in het Rot­haar­ge­berg­te: Het at­trac­tie­park in het Sau­er­land biedt ac­tie­rijk vrije­tijds­ple­zier voor fa­mi­lies met kin­de­ren.

lees meer

Fort Fun Aben­teu­er­land

Wild-west avon­tuur in het Sau­er­land

Be­leef een wild-west avon­tuur in het Sau­er­land: De lang­ste zo­mer-ro­del­baan van Eu­ro­pa, de Dra­chen­flie­ger, de lie­ve­heers­beest­jes-acht­baan en nog veel meer lok­ken de at­trac­tie­park-fans naar Fort Fun Aben­teu­er­land.

lees meer