Ein Sonnenaufgang mit Nebel über dem Rothaarsteig in Siegen-Wittgenstein, © © Tourismus NRW e.V.

Top Trails of Ger­ma­ny

Drie van de mooi­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes in Duits­land lo­pen door NRW

Drie van de 13 mooi­ste en span­nend­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes van Duits­land, de 'Top Trails of Ger­ma­ny', lo­pen door Noor­drijn-West­fa­len. Dit ini­ti­a­tief brengt de mooi­ste en span­nend­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes van Duits­land sa­men. Al­le vier de rou­tes in Noor­drijn-West­fa­len bie­den bij­zon­der na­tuur­lij­ke, aan­trek­ke­lij­ke en af­wis­se­len­de wan­del­rou­tes.

Ei­fel­steig

In het Na­ti­o­nal­park Ei­fel wordt het wan­de­len een wa­re na­tuur­be­le­ve­nis

Met zijn on­ge­rep­te we­gen, stuw­me­ren, da­len en vlak­tes is de Ei­fel­steig een waar pa­ra­dijs voor wan­de­laars.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rot­haar­s­teig

Voor na­tuur­vrien­den en be­le­ve­nis-wan­de­laars

Één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen we­gen in Eu­ro­pa scoort met 154 ki­lo­me­ter wan­del­rou­te, het “Ky­rill-pad” een een jaar­lijk­se ma­ra­thon.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps