©
Wandelen Urfttalsperre, © Tourismus NRW e.V., Dominik Ketz

Aan­ra­ders Wan­de­len

Wan­de­len kan zo leuk zijn!

Weg van de be­ken­de pa­den nieu­we din­gen ont­dek­ken: Dat is mo­ge­lijk met on­ze ge­hei­me tips voor het wan­de­len. Bij de ve­le wan­del­pa­den in Noor­drijn-West­fa­len val­len er nog ve­le, re­la­tief on­be­ken­de pa­den te ont­dek­ken. Wij stel­len ze je hier voor!

Als de natuur uit zijn winterslaap ontwaakt is het hoogste tijd, de schoenen aan te trekken en te genieten van de frisse lucht. Meer dan 50.000 kilometer onderhouden wandelpaden staan de wandelaars in Noordrijn-Westfalen ter beschikking en ieder jaar komen er weer nieuwe routes bij. Afzijdig van de Eifelsteig en Rheinsteig vind je hier spannende geheime tips voor wandelingen in jouw Noordrijn-Westfalen.

Wandelen en ontspannen

Een heel bijzondere belevenis is het yoga-wandelen. In jouw Noordrijn-Westfalen vind je hieromtrent meerdere aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld de drie yoga-wandelroutes in Bad Meinberg in het Teutoburgerwoud. Op plekken met bijzondere uitzichten staan displays, waarop de wandelaar eenvoudige yoga-oefeningen worden gepresenteerd. Maar ook zonder yoga-pauzes zijn de paden mooi, want ze lopen voorbij aan een barok Kurpark en door het veengebied, waaruit het geneeskrachtige Bad Meinberger zwavelveen wordt gewonnen.

www.hornbadmeinberg.de

Wie na de yoga-wandeling de smaak te pakken heeft, kan in Bad Meinberg trouwens ook het “Haus Yoga Vidya” bezoeken, het grootste trainings- en opleidingscentrum in zijn soort buiten India, met een voor Europa uniek aanbod.

Voor gezondheidsbewusten is de Vitalwanderwelt (vitale wandelwereld) in het Teutoburgerwoud bijzonder geschikt. Fysiotherapeuten of speciaal opgeleide wandelgidsen begeleiden de gasten hier en tonen hun op speciale belevenispunten bewegings- en ontspanningsoefeningen. Wie wil, kan dankzij “Telemedizin” (telemedicijn) ook tijdens het wandelen contact opnemen met een arts.

www.vitalwanderwelt.teutoburgerwald.de
 

Ber­gi­sche Strei­fz­ü­ge

Ex­pe­di­ties van één dag

Bos­my­thes, vak­werk en Hein­rich Bö­ll: De Ber­gi­sche Strei­fz­ü­ge bie­den 24 wan­de­lin­gen voor he­le of hal­ve da­gen rond­om ver­schil­len­de on­der­wer­pen.

lees meer

Op weg naar de apos­tel Ja­ko­bus

Op his­to­ri­sche pel­grims­rou­tes door het Mün­ster­land

Reeds eeu­wen ge­le­den door­kruis­ten be­de­vaart­gan­gers op hun weg naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la het hui­di­ge Noor­drijn-West­fa­len. Één van de his­to­ri­sche rou­tes loopt door het Mün­ster­land.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Sau­er­land-Höhen­flug

Een wan­del­pad voor berg­be­klim­mers

De Sau­er­land-Höhen­flug, die over het dak van het Sau­er­land loopt, heeft u tal van uit­zich­ten van­uit het vo­gel­per­spec­tief om­laag in de da­len.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Op de weg van de kunst door het Ne­an­der­land

Sculp­tu­ren­pa­den en kuns­t­rou­tes in het dis­trict Mett­mann

Of het om de sil­hou­et­ten van het Ne­an­der­thal of om dier­lij­ke mu­tan­ten gaat - in het dis­trict Mett­mann kan men veel kunst­wer­ken in open­ba­re ruim­tes be­kij­ken.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Han­sa­weg

Tij­dens het wan­de­len in het Teu­to­bur­ger­woud ge­nie­ten van pa­no­ra­ma's en zout­bron­nen

Pa­no­ra­ma-uit­zicht, zout­bron­nen en Mar­ta Her­ford: De Han­sa­weg in het Teu­to­bur­ger­woud biedt wan­de­laars na­tuur, rust en cul­tu­re­le hoog­te­pun­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ko­per­rou­te

Goud­ge­le zink­vi­ool­tjes langs de rou­te rond­om Stol­berg bloei­en ook nu nog op de erts­vel­den.

Me­taal­win­ning en -ver­wer­king be­hoor­de in Stol­berg bij Aken ge­du­ren­de een lan­ge pe­ri­o­de tot de tra­di­ti­o­ne­le am­bach­ten. De ko­per­rou­te zorgt er­voor, dat u mid­den in het ver­le­den te­recht komt.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ah­r­steig

Één naam, twee pa­den: een wan­del­pad ver­bindt de Ei­fel met de Rijn

Met zijn 90 ki­lo­me­ter be­hoort de Ah­r­steig tot de kor­te­re wan­del­we­gen. Maar qua af­wis­se­ling doet hij niet on­der voor de an­de­re wan­del­pa­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Kin­dels­berg­pfad

De rond lo­pen­de rou­te biedt fan­tas­ti­sche uit­zich­ten en een kijk­je in de ge­schie­de­nis

Het Kin­dels­berg­pfad in de Sau­er­land-re­gio ver­bindt idyl­li­sche na­tuur met in­for­ma­tie over de mijn­bouw­ge­schie­de­nis in de re­gio.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rö­mer­ka­nal-Wan­der­weg

In de voet­spo­ren van de Ro­mei­nen van de Ei­fel tot Keu­len

Som­mi­ge de­len van het wan­del­pad zijn niet be­gaan­baar na de storm in ju­li 2021. Ooit zor­gen de Ro­mei­nen via dit tra­ject voor vers Ei­fel-wa­ter in Keu­len, van­daag de dag zijn toe­ris­ten en wan­de­laars on­der de in­druk van de an­tie­ke re­lic­ten langs de Rö­mer­ka­nal-Wan­der­weg.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Al­le wan­del­pa­den in NRW