Wandelen in het Bergisches Land, © Tourismus NRW e.V.

Over­zicht van al­le wan­del­pa­den

Noor­drijn-West­fa­len is een pa­ra­dijs voor wan­de­laars

Lang­za­mer, maar net zo vol van be­le­ve­nis­sen, leidt de reis te voet door Noor­drijn-West­fa­len: Uit­ste­ken­de wan­del­we­gen lo­pen van oost naar west, van zuid naar noord, dwars door het land. Hier kun je de na­tuur, de ge­va­ri­eer­de land­schap­pen en di­ver­se re­gi­o's te voet be­le­ven.

Zeven Noordrijn-Westfaalse wandelpaden, waaronder de Rothaarsteig, de Eifelsteig, de Rheinsteig of de Via Adriana zijn onderscheiden als premium wandelpaden en beloven puur wandelplezier. De gecertificeerde, kwalitatief hoogwaardige gastheren langs de routes bieden in het bijzonder voor wandelaars een mooie pauze of overnachting: Modderige schoenen, een lege maag en vermoeide benen worden hier optimaal verzorgd. En ook via de heilige voetsporen kun je uitstekend wandelen: door Noordrijn-Westfalen verlopen tal van pelgrimsroutes, die een heel bijzondere belevenis bieden.

Baum­ber­ger Lud­ge­rus­weg

In de voet­stap­pen van de Hei­li­ge Lud­ger

Ko­ning Ka­rel de Gro­te, de ko­ning van de Fran­ken, stuur­de de Hei­li­ge Lud­ge­rus (“Lud­ger”) ooit op weg, om het Mün­ster­land te mis­si­o­ne­ren. Te­gen­woor­dig, meer dan 1200 jaar la­ter, kun­nen wan­de­laars in de voet­stap­pen van de eer­ste bis­schop van Mün­ster wan­de­len.

lees meer

Up­land­steig

On­der­weg naar het hoogst ge­le­gen hoog­hei­de­ge­bied in Eu­ro­pa

Wie de Up­land­steig in het Sau­er­land wil be­klim­men, heeft kracht en uit­hou­dings­ver­mo­gen no­dig, maar dat wordt dan ook rij­ke­lijk be­loond - met fan­tas­ti­sche uit­zich­ten en soms ook lek­ke­re bes­sen.

Moeilijkheidsgraad: zwaar

lees meer

Rö­mer­ka­nal-Wan­der­weg

In de voet­spo­ren van de Ro­mei­nen van de Ei­fel tot Keu­len

Ooit zor­gen de Ro­mei­nen via dit tra­ject voor vers Ei­fel-wa­ter in Keu­len, van­daag de dag zijn toe­ris­ten en wan­de­laars on­der de in­druk van de an­tie­ke re­lic­ten langs de Rö­mer­ka­nal-Wan­der­weg.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Best­wi­ger Pa­no­ra­ma­weg

Wan­de­len met vak­werk-idyl­le en uit­zich­ten op het Sau­er­land

Wie vak­werk en pa­no­ra­ma-uit­zich­ten leuk vindt, zal van dit wan­del­pad hou­den! Op 53 ki­lo­me­ter gaat het één keer he­le­maal om Best­wig en zijn idyl­li­sche dor­pen heen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Sau­er­land-Höhen­flug

Een wan­del­pad voor berg­be­klim­mers

De Sau­er­land-Höhen­flug, die over het dak van het Sau­er­land loopt, heeft u tal van uit­zich­ten van­uit het vo­gel­per­spec­tief om­laag in de da­len.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Ho­ch­sau­er­land-Kamm­weg

Wan­de­len op de da­ken van het Sau­er­land

Wie de rou­te op het dak van het Sau­er­land waagt, kan zich ver­heu­gen op een rust­ge­ven­de stil­te en mooie uit­zich­ten op een bos­rijk ge­bied.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Me­de­ba­cher Berg­weg

Wan­de­len door de “To­scane van het Sau­er­land”

De wan­del­rou­te, die door het zon­over­go­ten ge­deel­te van het Sau­er­land loopt, is echt iets voor ge­nie­ters: Na de in­span­ning staat de wel­l­ness-oa­se al te wach­ten.

Moeilijkheidsgraad: zwaar

lees meer

Sau­er­land-Wal­d­rou­te

Be­to­ve­rend, mys­te­ri­eus, uit sa­gen

Op zijn 240 ki­lo­me­ter tel­len­de rou­te tus­sen Iser­lo­hn en Mars­berg loopt het pad niet al­leen door een bij­zon­der mooi land­schap, maar is ook te­rug te vin­den in sa­gen en le­gen­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Vei­sche­der Son­nenpfad

On­der­weg vindt u fan­tas­ti­sche uit­zich­ten en lek­ke­re brood­maal­tij­den

Ge­woon naar bui­ten en aan niets den­ken. Daar­voor is het wan­del­pad ui­ter­ma­te ge­schikt. Mooie vak­werk­dorp­jes en uit­ge­strek­te vel­den en bos­sen zor­gen voor een idyl­li­sche om­ge­ving.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Rheinst­eig

Rijn­ro­man­tiek in het Sie­ben­ge­bir­ge

Sinds en­ke­le eeu­wen wor­den rei­zi­gers net zo­als kun­ste­naars door de Rijn aan­ge­trok­ken. Wie langs de overs op de Rheinst­eig wan­delt, be­leeft waar­om dit zo is.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen