©
Fahrradtour durch die Weinberge im Ahrtal, © Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr Ahrweiler e.V.

Ahr-fiets­rou­te


Ac­tief tus­sen Ei­fel en Rijn

80 Ki­lo­me­ter lang slin­gert de Ahr-fiets­rou­te door één van de mooi­ste wijn­bouw ge­bie­den van het land en no­digt uit, een spor­tief-ac­tie­ve ex­cur­sie met aan­slui­ten­de in­keer te ma­ken.

Reeds bij het start­punt be­vindt zich de eer­ste at­trac­tie: Bbij de bron van de Ahr, die on­der een vak­werk­huis in de his­to­ri­sche dorps­kern van Blan­ken­heim ligt, vol­gen de fiet­sers hun rou­te door de Ei­fel tot aan de mon­ding van de ri­vier bij Sin­zig. Op kor­te maar ook lan­ge­re etap­pes loopt de rou­te steeds weer langs het wa­ter door het unie­ke na­tuur- en cul­tuur­land­schap met wijn­ber­gen, bos­sen, in­druk­wek­ken­de pa­no­ra­ma's, his­to­ri­sche dorp­jes, brug­gen en vi­a­duc­ten.

De ex­cur­si­o­nis­ten hoe­ven ech­ter niet met al te veel hel­lin­gen te re­ke­nen. Maxi­maal 150 hoog­te­me­ters moe­ten wor­den be­dwon­gen, want over een gro­te af­stand loopt de Ahr-fiets­rou­te over voor­ma­li­ge trein­tra­jec­ten op ver­har­de fiets- en veld­we­gen. Daar­om is hij ook een ge­schikt doel voor fa­mi­lies met kin­de­ren en min­der ge­train­de fiet­sers, om van dag­ex­cur­sie of ook een kor­te va­kan­tie in het ro­man­ti­sche Ah­r­dal te ge­nie­ten.

In ie­der ge­val moet er ge­woon af en toe een pau­ze wor­den in­ge­last. Om bij Alen­dorf bij­voor­beeld een kijk­je op de “Ei­fel­blick Kal­va­rien­berg” te ne­men. Hier, in het meest zui­de­lijk­ste punt van Noor­drijn-West­fa­len, krijgt de be­zoe­ker niet al­leen een bui­ten­ge­woon uit­zicht op de ber­gen van de Ei­fel en de Dol­len­dorf­se kalk­groe­ve te zien. De prach­ti­ge je­ne­ver­bes-ve­ge­ta­tie even­als meer dan 30 or­chi­dee­soor­ten, gen­ti­a­nen, herfst­tijd­lo­zen en tal­rij­ke vlin­der­soor­ten, die in het na­tuur­re­ser­vaat Lam­per­stal hun plek­je heb­ben ge­von­den, lok­ken het he­le jaar door in­heem­sen en gas­ten op de Kal­va­rien­berg.

De fiet­sers heb­ben vast en ze­ker ge­noeg wa­ter mee­ge­no­men te­gen de dorst. Een glaas­je wijn mag het na­tuur­lijk ook zijn, zo­dat de dag in één van de ori­gi­ne­le sei­zoens­ge­bon­den res­tau­rants en wijn­gaar­den langs de rand van de weg kan wor­den af­ge­slo­ten.

www.ah­r­tal.de

Kaart van NRW

Overzicht van de tocht


Info, gegevens & verloop van de tocht

Lengte van de route in km
75.3
Duur in dagen
-
Loop-/fietsduur in uren
6

Hoogste punt in meter
468
Hoogtemeters omhoog
463
Hoogtemeters omlaag
869
Tour Level
Moeilijkheidsgraad
-

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Fahrradtour durchs Grüne im Ahrtal, © Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr Ahrweiler e.V.
Fahrradtour durch die Weinberge im Ahrtal, © Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr Ahrweiler e.V.
Fahrradfahrer im Herbst im Ahrtal, © Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr Ahrweiler e.V.
Hahnensteiner Mühle, © Tourist-Info HocheifelNürburgring
An der Ahrquelle in Blankenheim, © Eifel Tourismus Dominik Ketz
Burg Blankenheim nah, © Eifel Tourismus Dominik Ketz
Eifelmuseum Blankenheim, © Eifel Tourismus Dominik Ketz
Weiher in Blankenheim, © Eifel Tourismus Dominik Ketz

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.