©
Radfahren Rheinradweg Königswinter, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Fiet­sen in Noor­drijn-West­fa­len


Bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips

Noor­drijn-West­fa­len (NRW) is het ac­tie­ve land num­mer 1 – juist voor fiet­sers. Wie op zoek is naar ont­span­ning, hoeft het niet al­tijd ver te zoe­ken.

Vaak zijn het juist de kor­te uit­stap­jes dicht in de buurt die de ener­gie weer snel op peil  bren­gen. Dat Noor­drijn-West­fa­len zo ge­liefd is voor kor­te va­kan­ties, komt daar­om niet zo­maar uit de lucht val­len. Want of je nu met de au­to, het vlieg­tuig of met de trein gaat, de deel­staat is over­al van­daan snel en pro­bleem­loos  be­reik­baar. Er is bo­ven­dien voor elk wat wils met le­ven­di­ge en his­to­ri­sche ste­den, een su­bliem cul­tu­reel aan­bod en af­wis­se­len­de na­tuur­land­schap­pen. Daar­bij is NRW ook al vroeg in­ge­spron­gen op de trend dat men­sen de au­to steeds va­ker la­ten staan en er met de fiets op uit­trek­ken: met een net­werk  van  fiets­pa­den van ca. 29.000 km lang dat al­le ste­den en ge­meen­ten in de deel­staat met el­kaar ver­bindt, is Noor­drijn-West­fa­len fiets­land num­mer 1 on - der de Duit­se deel­sta­ten.
In NRW zijn de fiets­pa­den over­al voor­zien van uni­for­me rood­wit­te bord­jes met ki­lo­me­te­raan­dui­ding. De tal­rij­ke the­ma­ti­sche rou­tes zijn her­ken­baar aan hun ei­gen lo­go. In bij­voor­beeld de Rad­Re­gi­on­R­hein­land is in­mid­dels ook het in Ne­der­land en Vlaan­de­ren al­om be­ken­de knoop­pun­ten­sys­teem in­ge­voerd. 

Radfahren auf Zeche Ewald in Herten, © radrevier
©

Re­vier rou­tes

Kloster-Garten-Route, © I. Jansen, Kulturland Kreis Höxter
©

Aan­ra­ders Fiet­sen

Rheinradweg in NRW, © Tourismus NRW e.V., Dominik Ketz
©

Aan­trek­ke­lij­ke Fiets­pa­den

Entspannt mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e. V.
©

E-bi­ken door Noor­drijn-West­fa­len

Fietsvakantie, © Tourismus NRW e.V.
©

Bro­chu­res en gid­sen

Meer elementen laden