©
Westfälischer Pfefferpotthast weich, © Miss Gliss, Tourismus NRW e.V.

Jouw ge­not in Noor­drijn-West­fa­len

Jouw smaak

Pfef­fer­pot­t­hast, Döp­pe­ko­che en "Him­mel und Äd": Ont­dek de re­gi­o­na­le spe­ci­a­li­tei­ten van on­ze keu­ken en be­leef de au­then­tie­ke smaak van Noor­drijn-West­fa­len! Met re­gi­o­na­le pro­duc­ten ont­staan in de keu­kens van on­ze uit­ste­ken­de res­tau­rants bo­ven­dien heer­lijk­he­den met in­vloe­den van hein­de en ver­re. En te­gen de dorst helpt na­tuur­lijk een lek­ker bier­tje; want daar­van heb­ben we hier bij­zon­der ve­le.