©
Dom, Rhein und Hohenzollernbrücke im Schein der Kölner Lichter, © Dieter Jacobi / Köln Tourismus

“Kö­l­ner Lich­ter”


Vuur­werk, Ben­gaal­se lich­ten en hon­derd­dui­zen­den ster­re­tjes

|Ju­li| Één van de mooi­ste mu­ziek­syn­chro­ne vuur­wer­ken dom­pelt Keu­len in een zee van licht en kleur.

Tij­dens een zwoe­le ju­li-avond straalt Keu­len in een heel bij­zon­der licht. Daar­voor zorgt één van de mooi­ste mu­ziek­syn­chro­ne vuur­wer­ken in Duits­land: Tij­dens de ?Kö­l­ner Lich­ter? ko­men ie­der jaar vuur­werk, Ben­gaal­se lich­ten, wa­ter­val­len en hon­derd­dui­zen­de ster­re­tjes aan bod. Voor het pri­mai­re vuur­werk be­weegt zich een uit 50 fees­te­lijk ver­lich­te sche­pen be­staand kon­vooi van Kö­ln-Porz Rijn-af­waarts in rich­ting bin­nen­stad. Op hun weg wor­den ze be­ge­leid door di­ver­se be­groe­tings­vuur­wer­ken van­af het vas­te land.

Tij­dens de gro­te fi­na­le rond 23.30 uur wordt de he­mel met mu­zi­ka­le be­ge­lei­ding ver­licht. Het mu­zi­ka­le the­ma is ie­der jaar weer een an­der: Soms is het de beat van de wil­de ja­ren '70, soms zijn me­lo­die­ën uit de film­mu­ziek te ho­ren van­af de gro­te luid­spre­ker­to­rens rechts en links van de Rijn. De rit­mes wor­den ver­sterkt door het op de takt van de mu­ziek af­ge­sto­ken vuur­werk. Een in­ge­ni­eu­ze com­pu­ter­tech­niek laat de scho­ten tot op een hon­derd­ste van een se­con­de nauw­keu­rig in de he­mel schie­ten.

Reeds in de na­mid­dag start het mu­zi­ka­le ka­der­pro­gram­ma met gra­tis con­cer­ten op de tri­bu­ne bij de Tanz­brun­nen.

Veel scheep­vaart­be­drij­ven bie­den 's avonds spe­ci­a­le rond­vaar­ten op de Rijn aan ter ge­le­gen­heid van de ?Kö­l­ner Lich­ter?. Wie het spek­ta­kel van af het wa­ter wil be­kij­ken, moet al vroeg kaar­ten ko­pen.

De ?Kö­l­ner Lich­ter? be­ho­ren tot de grootst mu­ziek­syn­chro­ne vuur­wer­ken in Duits­land. Ie­der jaar weer we­ten rond 800.000 men­sen de Rijn­oe­vers in Keu­len te vin­den.

www.koel­ner-lich­ter.de

De vol­gen­de da­ta:
13 ju­li 2019
18 ju­li 2020

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Meer informatie


Nu ontdekken!

Ont­dek meer Top-Eve­ne­men­ten in Noor­drijn-West­fa­len

Ausblick auf den Rhein, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
©

Rhein in Flam­men

Dom, Rhein und Hohenzollernbrücke im Schein der Kölner Lichter, © Dieter Jacobi / Köln Tourismus
©

“Kö­l­ner Lich­ter”

Extraschicht Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau
©

Ex­tra­schicht

Eingang zur Art Cologne, © Koelnmesse GmbH
©

Art Co­log­ne

Der Bonner Rosenmontagszug vor dem Alten Rathaus, © Michael Sondermann
©

Car­na­val 2020