©
Skulpturen im Park des Wasserschloss Nordkirchen, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Par­ken en Tui­nen in NRW


Kas­te­len en vor­sten­hui­zen pre­sen­te­ren be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur

In Noor­drijn-West­fa­len no­di­gen de tui­nen van ba­rok­ke kas­te­len, de par­ken van voor­na­me vor­sten­hui­zen en de groe­ne oa­ses van voor­ma­li­ge tuin­ten­toon­stel­lin­gen uit, mooi te wan­de­len en te fla­ne­ren. In ie­de­re re­gio in Noor­drijn-West­fa­len vindt u ge­tui­gen van be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur of tuin­kunst en ook het één of an­der bij­zon­de­re ex­cur­sie­doel: bo­ta­ni­sche tui­nen met 1,80 ho­ge bloe­men, par­ken vol met sculp­tu­ren en tui­nen die ge­ïn­spi­reerd zijn door het Ver­re Oos­ten bie­den bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.

Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
Familie am Teich, © Grugapark Essen

Gru­ga­park Es­sen

De mooi­ste tuin van Es­sen

Tot rust ko­men maar ook avon­tuur, na­tuur en cul­tuur, sport­mo­ge­lijk­he­den en pick­nick- of bar­be­cue­plaat­sen - dat al­les biedt het mooi­ste park in heel Es­sen; het he­le jaar.

lees meer
Ausblick auf das Schloss Benrath, © Stiftung Schloss und Park Benrath

Slot Ben­rath Düs­sel­dorf

Het prach­ti­ge ge­bouw met park van Düs­sel­dorf

Düs­sel­dorf kan niet al­leen pom­peus op de Kö: Slot Ben­rath geldt als het be­lang­rijk­ste, ar­chi­tec­to­nisch com­ple­te kunst­werk van de hoofd­stad van de deel­staat.

lees meer
Schloss Homburg im Winter, © Tourismus NRW e.V

Slot Hom­burg Nüm­brecht

Een ba­rok ju­weel in het Ber­gis­ches Land

Van de 11de eeuw tot in de 21ste eeuw: Het slot met gro­te ge­schie­de­nis heeft de be­zoe­kers niet al­leen veel te ver­tel­len in het mu­se­um.

lees meer
Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de

Slot An­holt An­holt

Een wa­ter­kas­teel in het Mün­ster­land

Het kas­teel is één van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. Bin­nen in het kas­teel treft men fan­tas­ti­sche kunst aan; bui­ten is een wan­de­ling door het ba­rok­ke park een ech­te aan­ra­der.

lees meer
Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer
Die Sparrenburg thront auf dem 180 Meter hohen Sparrenberg, © Bielefeld Marketing GmbH

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud.

lees meer
Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd.

lees meer