©
Karusselfahrt im Dunkeln, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler

Pützchens Markt in Bonn


Ker­mis met tra­di­tie

|Sep­tem­ber| Tra­di­tie en nos­tal­gie ont­moe­ten mo­der­ne ker­mis­tech­niek en span­nen­de at­trac­ties: Meer dan een mil­joen be­zoe­kers ko­men ie­der jaar weer af op Pützchens Markt in Bonn.

Één van de tra­di­tie­rijk­ste jaar­mark­ten in Duits­land vindt ie­der jaar tij­dens het twee­de week­ein­de in sep­tem­ber in Bonn Beu­el plaats. De wor­tels van de Pützchens Markt lig­gen reeds in de 14de eeuw: Vol­gens de le­gen­de stoot­te de hei­li­ge Adel­heid na een lan­ge dro­ge pe­ri­o­de haar ab­dis­sen­staaf in de grond, waar­na op de­ze plek wa­ter uit de bo­dem kwam. De nieu­we bron of ook wel ?Pütz? ge­noemd, gaf het dorp Pützchen zijn naam, wat na­der­hand zelfs een be­de­vaarts­oord werd. Dit be­de­vaarts­oord vorm­de met zijn kraam­pjes, han­de­la­ren, goo­che­laars en ar­ties­ten de vroe­ge­re Pützchens Markt.

Te­gen­woor­dig is de Pützchens Markt veel meer dan een klei­ne jaar­markt. Hier is niet al­leen plaats voor tra­di­ti­o­ne­le draai­mo­lens en nos­tal­gi­sche at­trac­ties, maar ook voor mo­der­ne ker­mis­tech­niek en in to­taal rond 500 kraam­pjes en stan­den van al­le mo­ge­lij­ke oor­sprong. Op een op­per­vlak van cir­ca 80.000 m² op de markt­wei­des ko­men jaar­lijks meer dan een mil­joen be­zoe­kers op af. Het hoog­te­punt komt al­tijd he­le­maal aan het ein­de: Het gro­te vuur­werk viert de vijf­de en laat­ste dag van de ker­mis.

Da­ta:

11 tot en met 15 sep­tem­ber 2020

www.bonn.de

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Karusselfahrt im Dunkeln, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
Ausblick auf die Achterbahn, © Presseamt der Stadt Bonn / Michael Sondermann
Pendel auf der Kirmes, © Presseamt der Stadt Bonn / Michael Sonderman

Meer informatie


Nu ontdekken!

Ont­dek meer Top-Eve­ne­men­ten in Noor­drijn-West­fa­len

Ausblick auf den Rhein, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
©

Rhein in Flam­men

Dom, Rhein und Hohenzollernbrücke im Schein der Kölner Lichter, © Dieter Jacobi / Köln Tourismus
©

“Kö­l­ner Lich­ter”

Extraschicht Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau
©

Ex­tra­schicht

Eingang zur Art Cologne, © Koelnmesse GmbH
©

Art Co­log­ne

Der Bonner Rosenmontagszug vor dem Alten Rathaus, © Michael Sondermann
©

Car­na­val 2020