Legionairs en gladiatoren marcheren in één keer de arena binnen, © Axel Thünker DGPh

Rö­mer­fest Xan­ten

Zwaar­den, brood en spe­len

Bij het groot­ste Rö­mer­fest in Eu­ro­pa wer­ken el­ke twee jaar on­ge­veer 500 per­for­mers, am­bachts­lui en han­de­laars mee om de Ro­mein­se ge­schie­de­nis tast­baar te ma­ken. Ze be­li­cha­men le­gi­o­nairs, gla­di­a­to­ren of ge­wo­ne bur­gers en voe­ren de be­zoe­kers in het Ar­che­o­lo­gisch Park Xan­ten naar een an­de­re tijd.

De gladiatoren marcheren met getrokken wapens, drietand en zwaard in het amfitheater van het LVR-Archeologisch Park Xanten binnen. Het publiek joelt – vandaag net zo luid als toen in de eerste en tweede eeuw na Christus. Tijdens het weekend zijn meer dan 25.000 mensen naar het Römerfest gekomen, een deel van de bezoekers vult op beide evenementendagen vaak alle zitplaatsen van de arena. Ze laten zich door Titus, Gaius en Marcus naar het oude Romeinse Rijk meevoeren, meebepaald naar de havenstad Colonia Ulpia Traiana, die een van de grootste, militair versterkte nederzettingen aan de Rijn was en deel uitmaakte van het Neder-Germaanse limes.

Op de wegen patrouilleren troepen legionairs die luidkeels marcheerbevelen brullen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld en zijn speciaal voor het evenement naar Xanten gereisd. De bezoekers krijgen een uniek schouwspel te zien wanneer de groepen performers een lange stoet vormen die zich in beweging zet. De waarheidsgetrouwe uitrustingen – die door de acteurs uitvoerig werden nagemaakt – glinsteren in het zonlicht. De zware pelsdecoratie zwaaien bij elke stap van links naar rechts.

Romeins provinciaal en militair leven

Standaarddragers en commandanten lopen voorop. De formaties staan in geleding. Achter stadsmuren en poorten maakt het eventteam de geschiedenis tastbaar. Tot 500 performers, ambachtslui en handelaars werken samen aan het Römerfest om de gasten elke twee jaar een zo waarheidsgetrouw mogelijke indruk van het Romeinse provinciale en militaire leven te geven.

Voor wie de wachttijd tot de volgende grote feestelijkheden wil verkorten biedt het Archeologisch Park Xanten in de tussenjaren een groot ambachtsfeest aan, waar gemetseld, gesmeed en gesneden wordt. Hier kunnen bezoekers vooral ervaren hoe goederen en alledaagse gebruiksvoorwerpen in Colonia Ulpia Traiana werden geproduceerd.

Periode: Juni 2024

www.apx.lvr.de/nl

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

De kostuums van de Romeinse legionairs zijn ontworpen met oog voor detail, © Axel Thünker DGPh
Romeinse gladiatoren strijden tegen elkaar in tentoonstellingsgevechten, © Axel Thünker DGPh
Kinderen kunnen historische gerechten leren bereiden op het Romeinse festival, © Axel Thünker DGPh
De traditionele spellen zorgen voor entertainment tussen de shows door, © Axel Thünker DGPh
De legionairs staan ​​in de arena in de houding, © Axel Thünker DGPh

Zin in meer ont­dek­kin­gen?

Laat je in­spi­rie­ren...

LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten

lees meer
De Zeche Hannover (Kolenmijn) in Bochum viert de ExtraSchicht., © RuhrTourismus / Kreklau

Events in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Diersfordter Wald, © Tourismus NRW e.V.

Nie­der­r­hein

lees meer