Jaarlijks komen er ongeveer 45.000 bezoekers naar de vlasmarkt in Krefeld, © Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt gemeinnütziger Verein e.V.

Vlas­markt op Burg Linn

His­to­risch hand­werk van dicht­bij be­le­ven

Tra­di­ti­o­ne­le be­roe­pen, zo­als zeep­zie­der, tou­wen­ma­ker of kal­li­graaf krij­gen op de vlas­markt van Linn hoog aan­zien. Be­zoe­kers kun­nen bij de vak­lui tij­dens hun werk over de schou­ders kij­ken wan­neer ze kunst­zin­ni­ge voor­wer­pen, zo­als ver­sierd aar­de­werk, mu­zi­ka­le in­stru­men­ten en mooie stof­fen pro­du­ce­ren. Rid­der­tor­nooi­en en vlieg­shows zor­gen daar­naast ook aan de stands voor een uit­ge­la­ten sfeer.

De vlasmarkt rond Burg Linn is een mekka voor liefhebbers van de middeleeuwen, kunstambachtslui en fans van historische beroepen: Meer dan 300 exposanten uit heel Duitsland en de buurlanden demonstreren hier op Pinksteren hoe ze kledij, culturele en gebruiksvoorwerpen op traditionele manier produceren.

Hamerslagen weerklinken luid over het plein voor het jachtslot terwijl de smid het volgende stuk metaal op het aambeeld bewerkt. Niet ver daarvan vormt een glasblazer langzaam een vaas uit een buis om ze daarna van fijne versieringen te voorzien. De instrumentenbouwer vervult de hartenwens van een muzikant in de Engelse tuin en maakt voor hem een gitaar op maat. De bonthandelaar toont op het grasplein tussen de burcht en de bosrand hoe ze pelsen en leder voorbereid voor verdere bewerking.

Overal op de markt heerst een gezellige drukte: Aan de stands vragen toeschouwers de ambachtslui hoe de verschillende werkfasen er in de praktijk uitzien. Vlasspinner, leemboer, zeepzieder, touwenmaker of kalligraaf – de meesters in het vak antwoorden enthousiast. Wie dat wil kan ook zelf eens het gekozen beroep proberen. Natuurlijk altijd onder begeleiding van een prof.

Event met een 700-jarige traditie

Hoogtepunten in het evenementenprogramma zijn naast de stands zowel de ridderspelen als de tornooien en vliegshows: Nu strijden jaloerse adellieden met lans, zwaard en schild om de gunst van een jonkvrouw, dan weer vlieg een valk van dichtbij over de toeschouwers. Op de podia en langs de paden spelen barden met fluit en luit, jongleurs en vuuracrobaten doen op de tonen van de muziek hier en daar fakkels door de lucht vliegen.

Ongeveer 45.000 bezoekers per jaar komen naar dit belevenisevenement in Linn, een deelgemeente van Krefeld . De markt gaat terug op een traditie van 700 jaar die na 71 jaar pauze uiteindelijk in 1974 opnieuw werd beleefd: Eerst als ruilbeurs voor vlas en alledaagse goederen nadat Linn de titel van stad kreeg, daarna als jaarmarkt met veel attracties en tenslotte als ambachtsmarkt in zijn huidige vorm.

Periode: 18 tot 20 mei 2024

www.flachsmarkt.de/

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Er is overal veel bedrijvigheid op de markt, © Dirk Jochmann
Indrukwekkende tentoonstellingsgevechten maken deel uit van het uitgebreide evenementenprogramma, © Dirk Jochmann
Bij de smid kunnen kinderen zelf op het strijkijzer slaan, © Dirk Jochmann
Verschillende valkeniers vermaken de gasten met vliegshows, © Dirk Jochmann
Drakenrijders behoren ook tot de artiesten die over het terrein zwerven, © Dirk Jochmann

Zin in meer ont­dek­kin­gen?

Laat je in­spi­re­ren...

De Zeche Hannover (Kolenmijn) in Bochum viert de ExtraSchicht., © RuhrTourismus / Kreklau

Events in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Diersfordter Wald, © Tourismus NRW e.V.

Nie­der­r­hein

lees meer
Kasteel Altena, luchtfoto, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len en burch­ten

lees meer