Meer "Sechs Seen Platte", Duisburg, © Dennis Stratmann

Zo­mer­se ex­cur­sie­tips

Wij heb­ben de bes­te tips voor he­te da­gen en zwoe­le nach­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

Va­kan­tie op het bal­kon? Niet in Noor­drijn-West­fa­len hoor! Bij ons kun je heer­lijk ge­nie­ten in de zo­mer. Aan een meer of op een ge­zel­lig ter­ras­je - er is al­tijd wel wat te doen. Wij heb­ben de bes­te tips voor he­te da­gen en zwoe­le nach­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

Ma­gi­sche mo­men­ten

Wij too­nen plaat­sen waar men de mooi­ste zons­op­gan­gen en zons­on­der­gan­gen in Noor­drijn-West­fa­len kan be­le­ven. Pak je ca­me­ra of je vrien­den en ga mee.

lees meer

Cam­ping & Glam­ping

Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen of ex­clu­sief glam­ping - in Noor­drijn-West­fa­len be­vin­den zich heel bij­zon­de­re lo­ca­ties, waar het de moei­te waard is je tent op te zet­ten. Hier vin­den cam­ping-fans bui­ten­ge­wo­ne top-tips voor de vol­gen­de cam­ping-va­kan­tie.

Campings

On­ze mooi­ste ter­ras­jes

Een koel bier­tje en an­de­re drank­jes sma­ken in de zo­mer toch het bes­te op een ter­ras­je. Daar­om vind je in Noor­drijn-West­fa­len over­al ter­ras­jes waar je heer­lijk kunt ont­span­nen.

lees meer

Va­kan­tie op de boer­de­rij

Mee­hel­pen in de stal, ra­vot­ten in de speel­schuur of 's nachts ge­nie­ten van het land­le­ven – in NRW bie­den ver­schil­len­de boer­de­rij­en uit­een­lo­pen­de ma­nie­ren om van het le­ven op de boer­de­rij te ge­nie­ten. Wat ze al­le­maal ge­meen heb­ben, is dat een be­zoek de moei­te waard en leuk is. Hier is een se­lec­tie van spe­ci­a­le aan­bie­din­gen in ver­band met het le­ven op het plat­te­land.

lees meer

Open Air Ge­not

We stel­len plaat­sen en ac­ti­vi­tei­ten in Noor­drijn-West­fa­len voor die bij­zon­der mooie pau­ze-mo­men­ten in de open lucht bie­den.

lees meer

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.

lees meer

De stuw­dam­men in het Ber­gi­sche Land

De stuw­me­ren re­ge­len en slaan niet al­leen het wa­ter op. Ze zijn ook fan­tas­ti­sche doe­len voor uit­stap­jes voor wa­ter­sport­vrien­den of men­sen die op zoek zijn naar een beet­je ont­span­ning.

lees meer

Ont­dek de di­ver­si­teit van NRW

Fietsen Rijnfietsroute Königswinter, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Fiet­sen in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Sauerland Bruchhauser Stenen Wandelen Olsberg , © Tourismus NRW e.V.

Wan­de­len in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Der Innenhof des Kloster Dalheims, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur in NRW

lees meer